Muhterem okuyucularımız Sır Dergi’miz Ramazan1437 yayın hayatına güzel bir sayı ile merhaba diyor. Ülkemizde bunca (200 ün üzerinde) dergi varken neden yeni bir dergi ile gündemi meşkul ediyoruz.

Amaçlarımız ve ilkelerimiz kısaca aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. Bu maddeleri sıralarken özetle yeniliklerimizi maddelendirirken muadil dergilerin bunları yapmadığı ve eksikliği akla gelmemelidir.

Zira bizim amaç ve ilkelerimiz arasında başka neşriyatların varlığı, yokluğu ne yazdığı değil sadece bize mahsus olan vizyon ve misyonu esas alıyoruz.

A) Milli maneviyata uygun destekleyici koruyucu
B) Konusunun ehli ilim adamlarından bilgi dağarcıkları
C) Dergimiz sayesinde şahsi her türlü suallerinize çözüm cevapları
D) Sağlık, spor, eğitim, felsefe, sosyoloji, ilmihal, fıkıh vb. toplam 50 konu başlığı
E) Gençlere günlük hayatta faideli bilgiler
F) Türk aile yapısı, korunması ve devamlılığı için tavsiyeler çözüm yolları
G) Ahlak anlayışının geleneklere ve örfe uygun toplumda oturtulup yaygınlaştırılması
H) Aslolan ahiret hayatına hazır bir ferdin yetiştirilmesi
I) Bize örnek olacak sanatçı, fikir önderi, devlet ricali insanlarla röportaj ve makaleler
J) Memlekette herkesin es geçtiği okuma aışlkanlığını kazandımak ve teşvik etmek
K) Memleketimizin görülecek yerlerini yöresel yemeklerini tanıtan anlatan gezi notları
L) Sırdaş köşemizde sizlerden gelen yazılara yer vereceğiz

Kısacası okuyan, öğrenen öğrendiğiyle amel eden müşvik faziletli, mütevazi yardımlaşan insana değer veren toplum oluşması için organize olduk elimizden gelenin fazlasını yapmaya niyet ettik