Page 10 - İnternet Mart 2022
P. 10

sirdergisi.com                       EKOLOJİ
        Mart 2022 - Şaban 1443


      BİR YILA ADI VERİLEN EDEBİYATÇIMIZ:


              ÖMER SEYFETTİN


                                     Sabit OSMANOĞLU      3 Mart 2020 tarihinde bir haberde, Balıkesir’in bir ilçesi olan Gönen’de doğan
     Ömer Seyfettin yılı etkinlikleri yer almaktadır (*): “Türk Edebiyatı’nın Önemli
     Hikayecisi Gönen’li Ömer Seyfettin’in ölümünün 100. yıldönümünde anılması,
     tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla; “Ömer Seyfettin 2020 Yılı”
     ilan edilmesi kararlaştırıldı.

      “Ömer Seyfettin’in 2020 Yılı” etkinliklerini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,
     Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli
     Eğitim Müdürlüğü, Gönen Belediye Başkanlığı ve Balıkesir Anadolu Semiyotik
     Araştırmaları Derneği işbirliğinde; Balıkesir ve İlçelerindeki okullarda, Önemli
     konuklar tarafından konferanslar, panel ve sergiler düzenlenmesi yönünde
     Programlar hazırlandı.”

      Bu itibarla; yazımın başlığında, “Bir Yıla (2020 Yılına) Adı Verilen Edebiyatçımız”
     olarak Ömer Seyfettin’i dikkatinizi çekmek istedim. Doğduğu ve çocukluğunun
     ilk yedi yılını geçirdiği Gönen'de, 4 yaşından itibaren medrese usulü eğitim
     veren Mahalle Mektebi'ne giderek hem ailesinin hem de temel eğitimini alan
     Ömer Seyfettin'i Gönenlilerin veya Balıkesirlilerin sahiplenmesi çok doğaldır.
     Modern Türk hikayeciliğinin kurucularından olan Ömer Seyfettin’in yaşadığı
     dönem (1884-1920), Osmanlı Devleti’nin idari ve askeri dağılma sürecinde
     edebiyatçıların eserlerinde siyasi görüşlerinin en etkili olduğu dönemdir. Türk
     aydını; niyetleri devletin kalıcılığını sağlamada çözüm yolu olarak gördükleri,
     adeta, Osmanlıcılık, Türkçülük, İslâmcılık ve Batıcılık düşüncelerinden herhangi
     birine bağlanmak ve savunmak durumunda kalmıştır. Balkanlarda (Rumeli'de),
     özellikle Sırp, Bulgar ve Yunanlı etnik unsurların Osmanlı Devleti'ndeki isyan
     ve bölücü hareketlerine, merkezi Selanik'te bulunan Üçüncü Ordu'nun Redif
     tümenine bağlı Kuşadası Redif Taburunda subay olarak şahit olan Ömer Seyfettin
     seçimini “Milliyetçilik-Türkçülük” olarak yapmıştır.

      İlk Türkçü tavrına, Ali Canip’in çıkardığı ve Türkçülük akımının teorilerinin
     oluşturulduğu Genç Kalemler dergisindeki "Yeni Lisan" başlıklı yazısında
     görmekteyiz. Hatta; Ömer Seyfettin, İttihatçıların bütün faaliyetlerini, görüşlerini
     öyküleriyle desteklemiş, karşı görüştekileri açık açık eleştirmiş ve İttihat ve
     Terakki Partisinin sanat kolunda fonksiyonel bir görev üstlenmiştir. Ziya Gökalp
     etkisi sadece siyasi değil, edebi görüş ve kişiliğine de yansımıştır.

   8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15