Page 10 - internet
P. 10

sirdergisi.com
        Kasım 2020 - Rebiülevvel  1442
     dini duygular yoğundur hem de birlik ve beraberli- Değil miyiz hep bir kardaş
     ğe davet vardır:             Bizi yakar bizim ataş
       "Allah birdir Peygamber hak      Söndürmektir tek çaresi
      Rabbül alemindir mutlak
      Senlik benlik nedir bırak       Kimi ne çeker dilinden
      Söyleyim geldi sırası.         Hem belinden hem elinden
                          Hayır ve şer emelinden
      Kürt'ü Türk'ü ve Çerkes'i       Hakikat bunun burası
      Hep Adem'in oglu kızı
      Beraberce sehit gazi          Şu alemi yaratan bir
      Yanlis var mı ve neresi?        Odur külli şey'e kâdir
                          Alevi Sünnilik nedir
      Kuran'a bak İncil'e bak        Menfaattir varvarası
      Dört kitabın dördü de hak
      Hakir görüp ırk ayırmak        Cümle canlı hep topraktan
      Hakikatte yüz karası          Var olmusuz emir Haktan

                          Rahmet dile sen Allah'tan
      Binbir ismin birinden tut       Tükenmez rahmet deryası
      Senlik benlik nedir sil at
      Tuttuğun yola doğru git        Veysel sapma saga sola
      Yoldan çıkıp olma asi         Sen Allah'tan birlik dile
                          İkilikten gelir bela
      Yezit nedir, ne kızılbas        Dava insanlik davası…"

   8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15