Page 10 - internet
P. 10

sirdergisi.com
        Ekim 2023 -  Rebiülevvel 1445              MAKALE
       Bakan Işıkhan: İş Sağlığı Ve Güvenliği

          Seçenek Değil Zorunluluktur

                                     Sabit OSMANOĞLU


      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Söz konusu insan canı olduğunda maliyet hesabının
     hiçbir anlamı yoktur. Çünkü en büyük maliyet hiç kuşkusuz çalışanlarımızın canıdır. Bunu özellikle
     işverenlerimiz başta olmak üzere, tüm paydaşlarımızın çok iyi bilmesi gerekir." dedi.

      Bakan Işıkhan, İŞKUR Genel Müdürlüğünde düzenlenen, Türkiye Yüzyılı'nda İş Kazalarına Önleyici
     Yaklaşımlar Semineri'ne katıldı.

      Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde köklü değişim ve dönüşüm süreci
     yaşadığını vurgulayan Işıkhan, ülkenin ekonomi ve çalışma hayatı başta olmak üzere, hemen her alanda
     büyüdüğünü ve kalkınma yolunda büyük bir adım attığını söyledi.

      Ekonomideki atılımları, refahı tabana yaymak adına oluşturdukları yeni istihdam alanlarıyla kalıcı ve
     verimli hale getirmenin mücadelesini verdiklerini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

      "Bir taraftan ülkemizdeki iş gücü ve istihdam oranlarını hızla yukarı seviyelere çıkarırken, diğer yandan
     da insan onuruna yaraşır çalışma koşullarını sağlamak için çalıştık. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki
     farkındalık mücadelemiz böyle bir hassasiyetin neticesidir. Çünkü biz biliyoruz ki çalışma hayatının niceliksel
     yanı olan istihdam ve iş gücüne katılım kadar mühim olan diğer bir boyut da niteliksel konumu olan huzurlu
     ve güvenli bir iş ortamıdır. Bu bilinçle iş sağlığı ve güvenliğini bir seçenek olarak değil, bir zorunluluk olarak
     görüyoruz. Dolayısıyla işverenlerimiz başta olmak üzere, her bir kurum ve bireyin iş sağlığı ve güvenliği
     konusunda atılacak her adımı destekliyor ve onların yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum."

      "Yeni çalışma alanlarının oluşması, yeni güvenlik risklerini beraberinde getiriyor"

      Işıkhan, iş kazaları ve meslek hastalıklarının dünyada her yıl milyonlarca çalışanın hayatına mal olduğuna
     dikkati çekerek, "İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle çalışanların sağlıkları ve yaşam standartları
     da olumsuz etkileniyor. Özellikle bugün ele alınacak 'Karayollarında Ulaşım Güvenliği', 'Çalışma Hayatında
     Kalp Damar Sağlığı', 'Yüksekte Güvenli Çalışma' konu başlıklarına baktığımızda bu güvenlik sorunlarının
     sadece ülkemizin değil, aslında çağımızın ve dünyanın sorunları olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

      Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, her yıl yaklaşık 2 milyon kişinin işe bağlı nedenlerle
     hayatını kaybettiğini aktaran Işıkhan, şu bilgileri verdi:

      "Bu kayıpların çoğunluğunu ise hem ülkemizde hem de dünyada kalp damar hastalıklarının
     oluşturduğunu görüyoruz. Ayrıca günümüzde yeni çalışma alanlarının oluşması, yeni güvenlik risklerini de
     beraberinde getiriyor. Hedefimiz, bu riskleri ülkemizde minimum düzeye indirmek, tek bir çalışanımızın
     dahi mesleği sebebiyle hayatını kaybetmediği sağlıklı ve huzurlu bir çalışma hayatını tesis etmektir. Tabii
     bu hedefe tek taraflı bir çabayla ulaşamayacağımızın da bilinmesi gerekiyor. Bizler her alanda olduğu gibi iş
     sağlığı ve güvenliği alanında da ortak akıl ve istişare odaklı bir çalışma prensibinden yanayız.
   8 8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15