Page 10 - hazir
P. 10

sirdergisi.com                       MAKALE
          Haziran 2020 - Şevvâl 1441
                 KELİME
                                      Mecbure İnal VELA
        “Allah’ın yarattıklarının ilki kalemdir. Ona ‘yaz’ buyurmuş, o: ‘Ne yazayım?’ diye sor-
       muş da: ‘Olacakları yaz’ buyurmuş.. Ve kalem kıyamet gününe kadar olacakları yazmış-
       tır.” İnsanlığın kaderini yazmıştır...

        Adem (a.s.), Rabbinden öğrendiği “kelimeler”le birlikte yeryüzüne indi. Adem’i me-
       leklerden ayıran en mümeyyiz vasfı, Rabbinin ona bellettiği kelimelerdi, başka bir de-
       yişle “eşyanın isimleri”...

                         * * *
        Adem’in dünyaya indirilişinin üstünden yüzyıllar geçti. Ve ȃlemlere rahmet olarak
       yeryüzüne şeref veren bir insan, bir Nebi (s.a.v.) gönderildi. “Oku!” diye emredildi
       O’na, Cebrail dudağından: “Oku!”
          Ve O (s.a.v.) okudu:

        “Elif Lam Ra. Bu bir kitaptır ki, Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, o güçlü
       ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik.” (İbrahim, 1)

        Kelimeler eşsiz bir dizilişle ard arda gelerek “ayet” oluştu. İnsanlığın kararan kalpleri-
       ni hidayet nuruyla aydınlattı, yıkadı, arındırdı ayetler... İnsanlık, O’nun (s.a.v.) öğretileri
       doğrultusunda “okudu”!

        “(Kur’an) Temiz akıl sahipleri için bir hidayet rehberi ve bir zikirdir.” (Mü’min, 54)
                         * * *

        Rabbimizin subuti sıfatlarından biri de Kelam’dır. Yani konuşmak… O’nun konuşması,
       kullarının konuşması gibi değildir. Ses ve harf cinsinden konuşmaz. Gönderdiği kitaplar
       vasıtasıyla, görevlendirdiği Peygamberler vasıtasıyla, melek Cebrail vasıtasıyla konuşur.
       Emirlerini, yasaklarını bildirir kullarına…

        Bunun yanında, her bahar yeniden dirilen tabiatın her bir ağacı, her bir çiçeği, her
       bir böceği Rabbimizin kelamı gibidir. Sayfa sayfa açılarak, insanoğlunu kendine hayran
       bırakan o neşvü nema, yüce Allah’ın esmasını konuşur bize.

          Aylayana, bilene;

          Anlayabilene…


     8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15