Page 10 - internet
P. 10

sirdergisi.com                      MAKALE
          Aralık 2022 - Cemaziyelevvel 1444


      “DOĞRU KARAR ALMAK İSTEYENLERİN"

           OKUMASI GEREKEN KİTAP                                      Sabit OSMANOĞLU
        Adeta Levent Mert’in “Zor Sorulara Kolay Cevaplar” kitabının 2.si olan, Matrix
      Akademi Yayınlarında 2022 yılında basılan, 310 sayfalık “Doğru Karar Almak
      İsteyen Herkese GÖRÜNMEYEN İŞARETLER” kitabı, yine, seçilmiş (hayatta
      karşılaştığımız anda cevabını herkesin aradığı) tam 50 soruya tecrübeyle süzülmüş
      cevaplar getirmektedir. Nitekim; kitabın arka sayfasındaki yine sorudan ibaret
      olan son paragraf, oldukça mücmel ve mühimdir:
        “Kararlarımızın isabetli, başarılarımızın sürdürülebilir ve hedeflerimizin
      ulaşılabilir olması için; hayatın içinden tecrübe ederek ortaya çıkardığımız
      onlarca iz ve işareti okuyucu ile paylaşmak, vicdani bir sorumluluk… Zamana,
      kişiye ve mekâna göre değişmeyen ve hiç eskimeyen bu iz ve işaretleri ne kadar
      görebildik?”

        “Görünmeyen İşaretler” kitabının açık adını başlığa taşıdığım gibi, öncesinde
      “Doğru Karar Almak İsteyen Herkese…” diye yazmaktadır. Bununla birlikte; ithaf
      sayfasında ise: “Değişim Yönetimine Talip Olan Herkese…” şeklinde ilave bir
      vurgu yapılmaktadır.

        Belirtildiği üzere; 50 sorunun tamamını burada yazmak, bu makaleyi bir
      kitapçık haline getireceğinden, her biri değerli başlığa sahip sorulardan bazılarını
      seçerek, o sorudaki can alıcı cevaplardan cümlelerle makalemi yazmak ve
      tamamlamak istiyorum.
        Yazar; “Üretim, mutluluğun sırrı mı?” sorusunun cevabını ararken (s. 13),
      mutluluğa çok güzel bir örnek vermektedir: “Derede on santimlik bir balık tutan
      adamda salgılanan dopamin miktarı ile, ayda yüz bin dolar kazanan adamın
      salgıladığı dopamin miktarı aynı. Yani; mutlu olmak, öyle çok pahalı bir şey
      değil!”
        “Yaşamı, ölüme göre akort etmek ne demek?” sorusuna cevap verirken (s.
      110); gençliğinde vereme yakalanmış bir kişinin veremin etkilerinin yaşayan
      bir yaşlının cümleleri, oldukça anlamlı ve şükredecek ne kadar çok şeye sahip
      olduğumuza işarettir: “Nefes almada zorluklarım var. Ve her günüm, bir ömür
      kadar sıkıntılı, uzun ve ızdıraplı.

     8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15