Page 10 - mayis_internet
P. 10

sirdergisi.com
        Mayıs 2021 - Ramazan 1442                 DENEME

        AHİLERDE ŞED KUŞANMA                                      Akif CEMİL

      Ahi Evran-ı Veli, İslam ahlak ve edebini sistematize ederek esnaflığa tatbik etmiştir.
     Osmanlı’nın kuruluş dönemlerinde yaşayan bu zat, aynı zamanda devletin teşekkülünde de
     mühim rol oynamıştır. Günümüzde bazı yerlerde Dükkanların toplu olarak dua ile açılması kadar
     da olsa Ahilik hatırlanmaktadır. Ahi Evran ve Ahilik hakkında teferruata inmeden, tarihten bir
     hadise ile Ahiliğin temel prensiplerini tanımaya çalışalım.

      Orhan Gazi döneminde, Hacı Bektaş-i Veli tarafından, Kırşehir’de bulunan Ahi Evran-ı Veli’ye
     Bostancı Bahaeddin Çelebi gönderilir. Ondan “emanet” adı altında manevi destek alınmak
     istenmektedir. Bostancı Bahaddin Çelebi şehre girdiğinde mehterin velveleli bir şekilde nevbet
     vurduğunu görünce şaşırır. Şehrin dört bir yanından örs sesleri gelmektedir. Biraz ilerleyince
     örse inen çekiçlerin sesi kulaklarını çınlatır. Bahaeddin Çelebi, demirciler çarşısına geldiğini anlar.
     Nevbetin vurulduğu, uğultunun çoğaldığı meydana gelince şaşkınlığı iyice artmıştır. Kalabalığın
     içine girince bu insanların bir kısmının da yoldan geldiğine şahit olur. Bir şenlik , bir kutlama
     merasimi yapılmaktadır. Fakat ne olduğunu tam anlayamamıştır. O esnada bir yiğitbaşı meydana
     çıkarak meclisi sevk ve idare etmeye başlar. Önce davetlilere sorulur. Konyada’dan Ayıntep’ten
     Amid’den, Aksaray’dan, Yabanlu’dan heyetler toplanmıştır. Anadolu Bey’lerinden okuntu gelip
     gelmediği sorulur. Konya’dan, Tebriz’den, Bağdat’tan, Kütahya’dan Aydın’dan, Kastamonu’dan
     Maraş’tan okuntuların geldiği söylenirken Bostancı Bahaeddin’in içinden Söğüt, Bursa, Osmanlı
     düşüncesi geçer. Bursa’nın da ismi okununca sevinir, rahatlar. Konuşmalar devam ettikçe anlar
     ki; bu merasim civar illerin Ahi gençlerin ustalık şeddini yani peştemalini kuşanması için tertip
     edilmiştir. Bostancı Bahaeddin Çelebi’nin Kırşehir’ e ayak bastığında duyduğu demirci çekiçlerinin
     çıkardığı ses boşuna değilmiş. Anadolu’da Ahi Şeyhlerinin toplantısında ilk celsesinde, kalfa
     olacak iki demirci çırağının imtihanı yapılacakmış. O anda demirci çırakları, yanlarında ustalarıyla
     beraber huzura çıkarlar. Yiğitbaşı huzura sorar;

      -“Erenler! Bu gençleri öğrendiğimiz vechile şed kuşatmak, kalfa yapmak ve canlar arasına
     katmak isteriz. Ne dersiniz?” Huzurdakiler dualarla imtihana alınmasını münasip görürler.


      Kalfaların elinde hediye çıkını, ustaların elinde ustalık peştemalı vardır. Yiğitbaşının işaretiyle
     bunlar kenara konur. Yiğitbaşı, Ahi adeti icabı tahta tabakta duran katlı ustalık peştamalini alır.
     Açılmış haliyle Elif’e benzeyen peştamalı sarar. Elif, Allah’ın birliğine ve doğruluğuna işaret
     etmektedir. ”Elif gibi doğru geldim, inşallah ebedi hayata da doğru giderim”demektir. Yiğitbaşı
     kuşağı enine beşe büker. Bu beşe bükme; beş vakit namaz ve beş büyük Peygamberi hatırlatmak
     içindir. Yiğitbaşı aynı peştamali boyuna üçe katlar. Bu, şeriat, hakikat, tarikat demektir. Bundan
     da alemin dört unsuru (anasır-ı erbaa; hava, su, ateş, toprak), çehar-ı yar-ı Güzin (hulefa-yı
     raşidin, dört halife; Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali), dört büyük melek (Hz. Cebrail,
     Mikail, Azrail, İsrafil), dört kitap (Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an-ı Kerim) hatırlanır.

      Nakip huzura gelip;   8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15