Page 11 - internet
P. 11

sirdergisi.com
                                  Ekim 2023 -  Rebiülevvel 1445

       Bu alanda başarılı olmak, çalışanların, işverenlerin, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının, meslek
     kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, kısacası çalışma hayatının tüm unsurlarının katılımı, işbirliği
     ve koordinasyonunu gerekli kılıyor. Bu doğrultuda, tüm paydaşlarımızı dahil ederek, Ulusal İş Sağlığı ve
     Güvenliği Konseyi'ni kurduk."

      "Destek ve teşviklerle işverenlerimizin her zaman yanındayız"

      İşverenler açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlamanın zorunluluğunu her platformda politikaları
     ve yaptırımlarıyla ortaya koyduklarını vurgulayan Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün ancak kendi
     sağlığını koruma ve güvenli davranış bilincine sahip bireylerden oluşan toplumda iyi düzeyde gelişmesinin
     bekleneceğini dile getirdi.
      Güçlü bir yasal zeminin yanında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün içselleştirilmesinin de kalıcı ve
     sürdürülebilir iyileşme sağlamanın en önemli unsuru olduğunu kaydeden Işıkhan, "Bu kapsamda
     geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere çalışma hayatının tüm taraflarına
     yönelik faaliyetlerle, bireylerde güvenli davranış ve kendi sağlığını koruma bilincini oluşturma
     faaliyetlerimizin sürekliliği önem arz ediyor. Bu seminer de farkındalığın geliştirilmesi bakımından oldukça
     önemli." ifadesini kullandı.

      Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının hem uluslararası normlarla uyumlu olmasının hem de ülke
     özelindeki çalışma şartlarına göre düzenlenmesinin önemine değinerek, şu görüşleri paylaştı:

      "Diğer bir önemli husus da güvenlik önlemlerinin maliyeti konusudur. Söz konusu insan canı olduğunda
     maliyet hesabının hiçbir anlamı yoktur. Çünkü en büyük maliyet hiç kuşkusuz çalışanlarımızın canıdır. Bunu
     özellikle işverenlerimiz başta olmak üzere, tüm paydaşlarımızın çok iyi bilmesi gerekir. Çalışanlarına iş sağlığı
     ve güvenliği hizmetlerini sunması konusunda da destek ve teşvik mekanizmalarımızla işverenlerimizin her
     zaman yanındayız. Önümüzdeki süreç bugüne kadar olduğu gibi başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere
     çalışma hayatımızı, hedeflediğimiz seviyeye taşıyacak insan odaklı çalışmalar yürüteceğimiz bir zaman
     dilimi olacak. Ortaya koyduğumuz çalışmalar ve bunların sonuçları gelecek hedeflerimizin de teminatıdır."

      "Yeni dönemin fayda ve zararlarına hazırlıklı olmalıyız"

      Çalışma hayatındaki değişimlerin iş sağlığı ve güvenliği alanını da değiştirip, dönüştürdüğüne işaret
     eden Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

      "Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek yeni dönemin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik fayda ve
     zararlarına da hazırlıklı olmalıyız. Bu konuda da birimimizce etkin çalışmalar yürütülüyor, daha da ivme
     kazanacağından şüphem yok. Çalışanlarının sağlık ve güvenliklerini önemseyen işletmelerin, gelecekte de
     rekabet gücü kazanarak öne çıkacağına inanıyoruz. Yeni yüzyılın, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün, yüzyılı
     inşa etme hedefine sahip bir Türkiye'ye yakışır düzeyde olması için tüm imkanlarımızla ve tüm taraflarla
     birlik ve uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."

      Seminere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcıları, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, TESK Genel
     Başkanı Bendevi Palandöken, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, bakanlık bürokratları ve davetliler katıldı.


                                            9 9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16