Page 11 - aralik
P. 11

sirdergisi.com
                                  Aralık 2020 - Rebiülahir 1442


     O'ndan geldiğini bilip O'na vermek, farkların farkı-
     nı idrak edip dört dörtlük insan olabilmek farkıyla  *Yazdıkça öğreniyorum, öğrendikçe kazanıyo-
     insanlara fark atıp arkadaş olabilmek, O'nu duyup,  rum, kazandıkça harcıyorum. Ne önemi var rıza-i
     O'nu görüp hep Onunla olabilmek.    ilahi olmayınca.
      -'Yalan Dünya
      Oyalan Dünya.'             *Hayat sabretmeyi bilmektir.
      Oyalanılanlar önemli.
      -Bir varmış bir yokmuş. Aslında herşey hem var- *İlmin zekatını verdiğim sürece hayat buldum...
     mış hem yokmuş.            Diğer zamanlarda ruhsuz dolaştım... İlla ilim... İlla
      Ömür de böyle göz açıp kapayıncaya kadar ge- ilim.
     çiyor. İleriye bakınca daha çok var diyorsun; geriye
     doğru bakınca ne de çabuk geçmiş diyorsun. * İnsan sevdiği kişilerle beraber olursa veya sev-
      -İnsan tırtıl gibi geliyor, dünya onun kozası, daha  diğin kişilerin yolundan giderse mutluluğu yakalar.
     sonra kelebek olup uçuyor sonsuza.   Hayat zorluklarla dolu dikenli bir yoldur. Bu zorluk-
      -"Herşey yahşi men Yaman her şey buğday men  ları aşan insan en mutlu insandır.
     saman.
      -Rolümü oynamak ve gitmek isterim.   *Dost kapısın sürekli dövdük ama 'içeri gel!' da-
      -Hayatın hep inişli çıkışlı olduğunu, çıkışta sab- vetini aldık mı bilemiyoruz.
     retmek, inişte havalanmamak gerektiğini öğrendim.
      -Dünya oyun ve eğlenceden ibaret. Arkaya dö- *Yıllar yılı düşündüm Allah'la beraber olmanın
     nüp bakınca bunu yaşadığımı düşünüyorum. Allah  yolu nedir diye?
     için yapabildiklerim hariç.       Şunu gördüm sizi zikredeyim sizlere
      -Günahım çok ama Allah ve Resulünü çok sevi-
     yorum.                  Allah'a ulaşmanın yolu
                          Halktan ayrılmakmış meğer
      -47 yıllık kısacık ömrüm güzel, çirkin insan, hay- Kendine yabancı olan
     van, canlı ve cansız demeden tüm yaratılanları Yara- Yaradana aşina olur bence.
     tandan ötürü sevmekle geçti. Pişman değilim. *Kargaşalar, savaşlar, kavgalar içinde; barışı,sev-
                         giyi, aşkı bulmaktır hayat.
      -Hayatı hep bir sonbahar mevsiminin güneşli bir
     ikindi vakti gibi anlamışımdır. Böyle bir anı ukbada  *Allah bizi isteklerimizle baş başa bırakmasın.
     da yaşamak isterim.
                          * Allah'ın yaratmış olduğu canlılara vermiş oldu-
      -Dünyaya gelirken haberim olmadı. Gideceğim  ğu en güzel nimettir hayat.
     günü de bilmiyorum. Milyonda bir şans içinde canlı
     bir canlı temelinin Allah'ın lütfu ile hayata geçmesi-
     ni sonucunda olmuşum. Mevlam bu şansımı ahiret- *Allah bes baki heves!
     te de devam ettirsin.
                          Evet işte böyle safiyetine halel gelmesin diye ifa-
      *HAYAT AYNASI            deleri değiştirmeden aldım.


      *Hakiki dostlarla olmak hayatta olmaktır. Ha-
     yatta olmak sonsuzluğa inanmak onu yakalamaya  Ya sizin Ders'iniz ne dersiniz?!.
     çalışmaktır.

      *Allah'ın bizleri pozitif ve negatif yönleri ile ya-
     ratması ve fıtratımıza bunu dercetmesi, Kuran'ı Ke-
     rim'i rehber olarak gönderilmesi hayattaki en büyük
     lütuftur. ne kadar şükretsek azdır.
                                            9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16