Page 11 - temmuz20
P. 11

sirdergisi.com
                                  Temmuz 2020 - Zilkade 1441

     yorum. Mesela; "Dünya Tarihine Yön Veren En Etkin 100” (The 100: A Ranking
     of the Most Influential Persons) kitabında (Neden Kitap, 2008 - Güney Kitap,
     11/2019 Yayınevleri) Michael H. Hart, 1978 yılında, kendince en etkili bulduğu
     100 kişinin listesini yapmış, onları etki derecelerine göre sıralamış ve birinci sıra-
     ya Hz. Muhammed'i (sav) koymuştur.

      Bu itibarla; inanç, nasıl ki herhangi bir kutsal terim olarak sınırlandırılamazsa,
     günümüzde Tanrı inancı da dinlerden bağımsız düşünülemez. Belirli bir görev
     sorumluluk ve sorumluluk yükleyen dinlerden bağımsız Tanrı inancı; artık, mis-
     yonerlerin karış karış keşfettiği Afrika’nın balta girmemiş ormanlarında yaşayan
     insanların bile, sadece yerin, göğün ve arasındakileri yaratan ve düzenleyen bir
     Yüce Yaratıcıya inanmasıyla sınırlandırılamaz.                                            9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16