Page 12 - internet
P. 12

sirdergisi.com
        Kasım 2022 -  Rebiülahir 1444

     “tevkifat”a uğramış (tutuklanmış) şairler, şair dostlukları ve çekişmeleri üzerine
     renkli ve ilginç bilgiler verirken, poetik (şiir niteliğinde olan) boyuta da değinen
     yazılardan oluşmaktadır. Siyaset hayatındaki kimi dönüm noktalarının şiirde
     ne tür sonuçlara yol açtığına dair ve kimi şairlerin yaşantılarının “tuhaf” olay
     ve olgularla kesişmelerine dair pek bilinmeyen saptamalar, kitaba ayrı bir
     boyut katmaktadır. Tahir Abacı’nın, yüzlerce kaynağı tarayarak, yer yer kendi
     anılarına ve tanıklıklarına dayanarak, gözlemci dikkatiyle ve renkli diliyle konuk
     ettiği başlıca şairler, şunlar: Deli Birader, Zatî, Esrar Dede, Dertli, Akif ve Pertev
     Paşalar, Keçeçizâde İzzet Molla, Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Eşref, Leyla Saz,
     Adanalı Ziya, Tevfik Fikret, Mehmet Akif, Abdullah Cevdet, Rıza Tevfik, Andelib,
     Neyzen Tevfik, Filorinalı Nâzım, Fazıl Ahmet, Hamamîzâde İhsan, Yahya Kemal,
     Ahmet Haşim, Asaf Halet Çelebi, Nâzım Hikmet, Hasan İzzettin Dinamo, Necip
     Fazıl, Celal Sılay, Garipçiler, A.Kadir, Niyazi Akıncıoğlu, Enver Gökçe, Ahmed Arif,
     Mehmed Kemal, İlhan Berk, Can Yücel, Attila İlhan, Edip Cansever, Turgut Uyar,
     Cemal Süreya, Ece Ayhan, Arkadaş Z. Özger, Enver Ercan... 2000 sonrasının etkili
     ve önde gelen (şiir) dergisi Yasakmeyve’de, 21 sayı boyunca bu başlık altında
     yayımlanırken büyük ilgi çeken yazılar, başka dergilerde çıkmış kimi yazıların da
     eklenmesiyle, bu kitapla bütünlenmiş olmakta ve poetika kitaplığına önemli bir
     katkı sağlamaktadır.”
      Başta da belirttiğimiz gibi; siyasi alanda şiiri araç olarak kullanan ve yukarıda
     anılan şairlerin ve hatta tarihçi ve hukukçuların meslekleri, sadece şairlik
     olmayıp en ilgilisi gazetecidir. Nitekim; kitabın 59. Sayfasında: “Ahmet Hamdi
     Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nde Tanzimat sonrası ‘Yeniliğin Üç
     Büyük Muharriri’ olarak üç ad sayar: Ahmet Cevdet Paşa, Münif Paşa, İbrahim
     Şinasi Efendi. Daha çok tarihçi ve hukukçu yönü öne çıkan birincisinin ve çeviri
     etkinlikleri ile öne çıkan ikincisinin şairlikleri iyice gölgede kalmıştır.” Adını ilk
     defa bu kitapta duyduğum şair ve/ya edebiyatçılar da bulunmaktadır. Bunlardan
     Leyla Saz hakkında: “Baktığım araştırmalarda; Leyla Hanım, Dilhayat Kalfa’dan
     sonra ün kazanmış ikinci kadın besteci sayılıyor.” (s. 88) denilmektedir. Osmanlı
     İmparatorluğu’nun son dönemlerinde, Jön Türk hareketini başlatanlardan ve
     son devir fikir ve siyaset adamlarından biri olan Abdullah Cevdet için de: “…
     ölümüne kadar sekiz tane şiir kitabı yayımlamış şair, ama şiirlerinden çok şiir-dışı
     etkinlikleriyle daha çok anıldı.” (s. 106) diye ifade edilmektedir. Son olarak, şair
     ve gazeteci Fazıl Ahmet’i örnek vermek istiyorum: “İstanbul’da mimarlık okuyan,
     Paris’te siyasal bilimler ve hukuk öğrenimi görmüş olan Fazıl Ahmet, eğitimini
     aldığı bu işlerin hiçbiriyle uğraşmadı. Şairlik ve gazetecilikten başka, uzun süre
     okullarda öğretmenlik yaptı.” (s. 145)

      Bu itibarla; bu kitap tanıtımı ile, ister uzayda kent kurup atom ve kuantum
     fiziğinde devrim niteliğinde adımlar atsanız da, ister yapay zeka, robotlar ve

   10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17