Page 12 - temmuz20
P. 12

sirdergisi.com
        Temmuz 2020 - Zilkade 1441
            ANNEM GİDİNCE

                                     Mecbure İnal VELA
                         du. Bu senelerde dünyaya gelerek hȃlȃ
                         yaşayan veya vefat eden büyüklerimiz
                         adeta birer tarih kitabı gibiydiler. Dün-
                         yanın ve ülkemizin en zor ve en çalkan-
                         tılı dönemlerine şahit olan büyüklerimiz
                         çok mükemmel bir eğitim almasalar bile,
                         bizleri eğitimli insanlardan daha güzel ye-
                         tiştirdiler.
                          Benim annemin okuma yazması yoktu.
                         Kur’ȃn-ı Kerim okumayı bilirdi ve her gün
                         dört veya beş cüz okuyarak sahip olduğu
                         ilmin hakkını vermeye çalışırdı. Okuma
                         yazma bilmemesi onun en büyük ıstırabı
                         olsa da, üç kız kardeşim ve beni çok gü-
                         zel yetiştirdi. Günümüzdeki anne babalar
                         yani bizler, hem çok iyi eğitim alıp hem
                         de bir çok yardımcı programlar kullanma-
                         mıza rağmen, çocuklarımıza din ve kültür
                         manasında istediğimiz formatı veremiyo-
                         ruz. Onlar sosyal medyayı kullanmadılar
                         ama bizlerden yüzlerce kat daha fazla
                         sosyal yaşadılar. Yani akrabalarını, arka-
                         daşlarını hep aradılar, görüştüler buluştu-
                         lar. Her türlü acı ve sevinçlerini paylaştılar.
                          Annem ve onun yaşıtları olan büyük-
                         lerimizin vefatlarını duydukça “Eyvah! Bir
                         kültür hazinesi daha gitti, biraz daha fa-
                         kirleştik!” diyorum.

                          Vefat eden sadece büyüklerimiz değil
                         maalesef. Bir anlayış, bir kültür ve çok bü-
                         yük bir manevi zenginlik elimizin altından
                         kayıp GİDİYOR!
                          *****

      Büyük Oğlu: Dursun İnal         Küçük Kızı: Ayşegül Nart
      Aslında ben bu yazıyı bütün anneleri-  An-ne!
     miz ve babalarımız adına kaleme almak  İki hece… Anlamı insanın hayatını dol-
     istiyorum.               duran kelime. Söylerken bir daha söyle-
      Annem 1940, babam 1931 doğumluy-   mek istediğin, söylemeye doyamadığın
                         kelime. Evin ocağı, külü, dumanı, bacası,
   10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17