Page 13 - temmuz20
P. 13

sirdergisi.com
                                  Temmuz 2020 - Zilkade 1441

     evin gerçek direği…          su, sahur vakti kızaran hamur kokusu… Alt

      Benim annem evet anneydi. Dünyanın  kattan yükselen ilahi sesi… Hepsi ayrı ayrı
                         çocukluğunuza dokunuştur, gençliğinizin
     en güzel yemeklerini yapardı. Çok güzel  ilk günlerine dokunuştur.
     sarılırdı, çok güzel bakardı… Konuşması
     hikȃye anlatır gibiydi. Kızması bile çok gü- Kur’an sesi, sarımsak dövme sesi, bal-
     zeldi. Evin dengesiydi…        konda oturup komşularla konuşma sesi…
      Bizim evin görünmez, yazılı olmayan  Her gün ve her akşam “nasılsın yavrum,
                         nereye gidiyorsun?” sorusu. Her işe gidi-
     kuralları vardı. Bu kurallardan biri ihlal  şimde önüme çıkıp “Allah hayırlı iş, hayırlı
     edilmişse babamın bir bakışı yeterdi, bir  eş versin!” diye dua eden birisi… Her kim
     daha ihlal etmemek için yeminler etme- oturursa dizinin dibinde, bir sürü hayır
     mize.                 dua eden, şükürsüz bir nefesi geçmeyen
      Gündüz herkes özgürdü ama akşam birisi.
     yemeğinde herkes aynı sofrada olmalıydı.  Hem öyle merhametli anne ki, bu dün-
     Olağanüstü durumlarda dengeyi koruyan  yadan ayrılırken bile teker teker evlatları-
     hep annemdi.              nın rüyasında teselli olup, hiçbirini yorma-

      Annem çok güçlü bir kadındı. Ben on- dan, üzmeden, sessiz sedasız giden…
     dan öğrendim hayatta hiçbir zaman pes  Artık o sesler, o kokular, o hayır dualı
     etmemeyi. Her zaman dürüst olmayı, hep  cümleler yok hayatımda benim! Veda et-
     dik durmayı… Her ne olursa şükretmeyi,  tiğinden haberim olmadan, son suyunu
     biraz da deli olmayı!         elimden içirdiğim, son yemeğini elimden
      Dışarda yağmur yağardı, annem bana yedirdiğim babaannemden bahsediyo-
     bakardı:                rum. En az, hayatta olduğu kadar vefat
      “Hadi çık biraz ıslan da gel!” derdi. ediş şekliyle, cenazesiyle de onur duydu-
                         ğum babaannem. Asilce yaşayıp, bu dün-
      Çıkardım… Yağmurda yürümeyi ve ıs- yadan asilce ayrılmak nasıl olur, onunla
     lanmayı bana annem sevdirdi. Kar yağınca  öğrendiğim babaannem!
     buzda düşmeyi…              “Babaanne” deyince, aklıma ilk gelen
      Sonra bir gün hasta oldu annem. Zor  kavrulmuş un helvası kokusu olur. Her
     günlerdi! O zaman da evlat oldu; ona an- seferinde, nasıl yapıyor diye hayranlıkla
     nelik yapmayı bize öğretmişti.     izlediğim… Bir gün gelip de evimizde baş-
                         kalarının yaptığı kavrulmuş un helvası ko-
      Annem hayatın dengesiydi.      kusuna karışacağını asla düşünemediğim,
      Ve bir gün gitti… Gidişiyle yeryüzü tit- yakıştıramadığım babaannem!
     redi!..                 Babaannem anısına rahmetle, saygıy-
      ******                la…
                          ******


      İlk Torunu: Merve İnal

      Bazıları vardır evinizdir; bir evde onsuz  Ortanca Kızı: Menşure Uçak
     yaşamak nasıl olur henüz bilmediğiniz…  Üç karanlık içinde dünyaya gelince, üç
     Öyle çok evinizdir, sizdir, parçanızdır ki! beyazla şekillendirirsin hayatını… Üç be-
      Onunla geçen ömrü, çok anı anlatma- yaz, kilometre taşı olur ömründe;
     dan bazı kokularla, bazı seslerle bile ifade  Kundak, gelinlik, kefen…
     edebilirsiniz. Kavrulmuş un helvası koku-
                                            11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18