Page 14 - temmuz20
P. 14

sirdergisi.com
        Temmuz 2020 - Zilkade 1441

      Beyazla başladığın hayatın beyazla bi- deyince mahcup oluşun…
     ter. Nur’un rengidir beyaz. Kundaktaki be-
     beğe de yakışır, cenazeye de… Hayatın ve  Dilerim cennet hatunu olmuşsundur
     ölümün rengi…             güzel insan… Rabbim’e  teşekkür ediyo-
                         rum beni sizin gibi bir atadan dünyaya ge-
      Doğduğu zaman kundaklandı anneci- tirdiği için.
     ğim. Vefat edince kefenlendi; ama gelinliği
     olmadı. Konvoyu da, davul zurnası, düğü- Görüşmek üzere anne…
     nü de…                  Görüşmek üzere!
      Anneciğim! Biz senin düğününü yaptık!  ******
     Gelinliğin ve kefenin bir oldu, ayrı ayrı de-
     ğil! Konvoyun da vardı… Gelin giden ma- Büyük Kızı: Mecbure İnal Vela
     sum bir genç kız gibiydin. Sevdiğin, yirmi   Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de, Zü-
     yıl önce kaybettiğimiz babacığımıza kavuş- mer Suresi 6. Ayetinde mealen buyurur:
     tun. Ve dilinden düşürmediğin kendi ba-
     bacığına, abilerine, ablalarına… Sen, senin  “… Sizi annelerinizin karnında üç karan-
     ailenin hayatta kalan son ferdi idin... lık içinde türlü yaratılış safhalarından geçi-
                         rerek yaratmaktadır…”
      Biz küçükken saçımızı taradığımızda,
     “Dökülen saçları sokağa atmayın, kuşların  Üç karanlık merhalede, dokuz ay on
     ayağına dolaşır, onları rahatsız etmeyin!”  gün beni zor ve zahmetle taşıyanım. Ye-
     derdin. Defnedildiğin gün kuşlar da senin  diği her lokmayı, içtiği her damla suyu,
     hatırını tuttu, kabristanda öyle bir telaşları  en aciz zamanımda benimle paylaşanım.
     vardı ki! Cenaze onların mıydı, bizim miydi  Kendi ihtiyacından önce, benim ihtiyacımı
     bilemedim. Şenlik vardı adeta aralarında,  karşılayanım. Doğmadan ayrı, doğduktan
     misafir karşılıyorlardı!        sonra ayrı, büyürken ayrı, büyüdükten
                         sonra ayrı dertlerime, sıkıntılarıma seve
      Gidişin ziyade üzdü bizi, içimizde inkı- seve katlananım!
     laplar, depremler oldu! Öksüz kaldık işte…
     Daha ne denir ki?!            Anam!
      İçimizde ukde kaldı, seksen gündür sa- Öksüz kalmanın yaşı yoktur derlerdi de
     rılamamak, seksen yaşında kaybederken  inanmazdım. Sen varken hangi yaşa gel-
     seni, kollarını iki yana açıp “Ne zaman?”  miş olursam olayım, saçlarım ağarmış bile
     diye soruyordun, “ne zaman sarılacağız?” olsa senin çocuğundum. Senin gözünde
      Son görüşmemizde banyo yaptırıp giy- küçüktüm…
     dirdim seni. Saçlarını tararken beş yaşın- Bir gün içinde nasılda büyürmüş insan!
     daki bir çocuğun masumluğu ile bekliyor- Annesiz kalınca gerçek yaşına nasıl da
     dun. Boş bulundum, unuttum pandemiyi  erermiş apansız!
     ve alnından öptüm! Sonra eyvah dedim,  Bir derdim, üzüntüm olduğunda, aklı-
     hiç temas etmiyorduk çünkü… İşaret par- ma ilk gelen sen olurdun. Sana dökmek
     mağını dudağına götürüp “Sus!” diye işa- isterdim içimi. Zira yeryüzünde beni en iyi
     ret ettin. “Kimse duymasın, kimseye söy- anlayacak olan sendin, bilirdim…
     leme…”
                          Bir yerimiz ağrısa kardeşlerimin ya da
      Sırrımızı saklamadım anne! Bu son  benim, hissediverirdin annelik hassasiye-
     öpüşümdü seni çünkü. Şimdi kulaklarım- ti ile… Bize bir zarar dokunsa sen uykusuz
     da sesin kaldı; “Ben size nasıl dua edeyim!  kalırdın. Ertesi gün arardın hemen:
     Evlatlarım, hayırlı evlatlarım! Sizin de ev-
     latlarınız hayırlı olsun…”        “Bir şeyi mi var yavrularımın? Bu gece
      Ve şükredişin; “cennet hatunu olasın!”  sıkıntıdan uyuyamadım!” derdin.

   12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19