Page 15 - internet
P. 15

sirdergisi.com
                                  Aralık 2022 - Cemaziyelevvel 1444


                           Vakıfbank /kurumsal tahsilatlar/
                           Tasiş basılı-elektronik belge satış/e-
                           ihracat beyannamesi (Kod:110)
                           hesabına ücretlerin yatırılması
                           gerekmektedir.                             Söz   konusu    ücretlerin
                           beyannamenin    14   no.lu
                           hanesinde  yer  alan  (beyan
                           sahibi)    kişilerin/firmaların
                           TC   kimlik/vergi  numarasıyla
                           yatırılması gerekmektedir. İhracat
                           beyannamesinin   tescil  işlemi
                           ile otomatik olarak yatırılan
                           ücretlerden düşüm yapılacaktır.
                           Yatırılan ücretten kalan miktar
                           beyanname   tescili  sırasında
                           ilgilisine gösterilmektedir.                             TİCARET BAKANLIĞI                                             13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20