Page 15 - internet
P. 15

sirdergisi.com
                                  Ekim 2023 -  Rebiülevvel 1445

     raporda Türkiye'nin yeni dönemde
     izlediği dış politika, dış ekonomik ilişkiler  AB'de  bir  resesyon-ekonomik
     ve AB ile ilişkiler noktasında olumlu bir durgunluk söz konusu olduğunu, talepte
     gelişmenin yazılacağı şeklinde. Türkiye'nin azalma yaşandığını, buna rağmen ilk 9 ay
     Gümrük Birliği'nden ve AB ile ilişkilerde itibarıyla karşılıklı ticaretin dengeli gittiğini
     kaynaklanan  bazı  zorlukları  aşma belirten Bolat, "AB ülkeleriyle geçen yıl
     noktasında da olumlu tavsiyeler yapılacağı toplam ticaretimiz 196 milyar dolardı ve
     anlaşılıyor." değerlendirmesinde bulundu. bizim 10 milyar dolar dış ticaret fazlamız
                         vardı. Bu yıl henüz 12 ayı doldurmadığımız
      AB üyesi ülke liderlerinin aralık ayının için denge açık mı fazla mı olur bilmiyoruz.
     ortasında Brüksel'de zirve düzenleyeceğini Ama kabaca dış ticaretimiz dengeli gidiyor,
     aktaran Bolat, liderlerin, Komisyonun bunu memnuniyetle ifade edebilirim."
     hazırlayacağı yol haritasına göre Türkiye diye konuştu.
     ile ilişkileri nasıl ilerletecekleri konusunda
     karar alacaklarını kaydetti.       Bu yıl dünya ticaretinde bir miktar
                         gerileme, üretimde durgunluk söz konusu
      Bolat, Türkiye ile AB ülkeleri arasında olduğunu dile getiren Bolat, "Geçen yılki
     iş dünyasının karşılaştığı vize, taşımacılık rakamı tutturabilirsek bence başarılı
     kotaları ve gümrük işlemleri ile ilgili olur. Ama önemli olan aradaki ihtilafları
     sıkıntılar konusunda görüşlerini ve çözüm çözebilmek ve önümüzdeki dönem için
     isteklerini AB yetkililerine bildirdiklerini süreçleri ilerletmek." ifadelerini kullandı.
     vurguladı.
                          Bakan Bolat, temasları kapsamında
      AB yetkililerinin bu konuları ve sorunları üst düzey AB yetkileriyle görüşmeler
     not ettiklerini ifade eden Bakan Bolat, "Bu yaptı, Brüksel'in en önemli düşünce
     konularda Türkiye'nin haklı isteklerinin kuruluşlarından Bruegel ve Avrupa Politika
     çözülmesi gerektiği konusunda son derece Merkezi (EPC) etkinliklerine katıldı,
     pozitif bir izlenim edindik." dedi.  iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları
                         temsilcileriyle bir araya geldi.
      Teknik çalışmalar başladı


      Somut  olarak  teknik  düzeyde
     çalışmaların başladığına işaret eden
     Bolat, geçen hafta İstanbul'da yetkililer ve
     heyetler arasında görüşmeler yapıldığını
     ifade etti.

      Bolat, "Doğru yoldayız. Böyle adım adım
     ilerleyeceğiz. Ekonomide ve ticarette daha
     derin, daha ileri düzeyde ilişkilerimizi
     geliştirdikçe siyasi açıdan da ihtilafların,
     sıkıntıların hallolmasını sağlamaya gayret
     edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
                                            13 13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20