Page 16 - internet
P. 16

sirdergisi.com
          Aralık 2022 - Cemaziyelevvel 1444             KAPAK
          KARA KİTAP NE DİYOR
                                       Sezayi TUĞLA


              En açmaz davalara çözüm üreten kadı,

              Dünyanın tanıdığı, Hoca Nasrettin adı.

               Taraflar çözüm için gelerek dava açar,
              Bazen çözüm işinde Hoca kolaya kaçar.

              Kafası meşgul ise gündelik telaşından,
              İğreti çözüm ile savmak ister başından.


               Adamın biri gelip dava için başvurur,
               Derdini dökmek için karşısına oturur.

             Der; "Bilmek istediğim yoruma bağlı biraz,
               Çıkan karar ne ise asla etmem itiraz.

               Çok uzatmayacağım, kısaca işin özü,
              Boynuzlayıp öldürse bir öküz bir öküzü.


              Bunun diyeti nedir? Öğrenmek istiyorum,
              Mahkeme kararıyla ödenmeli diyorum."

              Hoca önemsiz görür der ki muhatabına;
              "Öküz, öküze vurmuş, ne demeliki buna?


              İkisi de hayvandır, ne yaptığını bilmez,
             Böyle basit vakalar dava açmaya gelmez."

     14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21