Page 16 - internet
P. 16

sirdergisi.com
        Mayıs 2024 - Zilkade 1445                ANISINA

         HATIRALARDA YAŞAMAK
                                      Sezayi TUĞLA


     13 Kasım 2006 akşamı, beni alıp bir ayrı zamana ışınladı adeta. Kısacık bir gezin-
     tiye çıktım, rüya gibi.
     Kâğıthane’nin eski çınarlarının yanında, yeni fidanlar da kültür merkezinin amfi-
     sini doldurmuştu. Işıklar sönük, salon karanlık. Çünkü bu günü, dün adeta sisler
     içine almıştı. Kısacası, dün ile bugün yer değiştirmişti.
     Dün, sahnenin perdesinde cana gelmiş, yeniden dirilmiş, yaşıyordu. Bizi de içine
     çağırıyordu sanki “gel, gel” diye. Bir ara kendimi, eski siyah-beyaz Türk filmleri-
     nin içinde, damalı Dodge, Desoto marka dolmuşların arasında dolaşır gibi hisset-
     tim. Eski, şirin pembe panjurlu tek kat evin bahçesinde, ya da odasında, pille veya
     110 volt elektrikle çalışan, gramofon yahut pikaplarda Muzaffer Akgün, Ahmet
     Sezgin gibi o zamanki gençlerin taş plâklarını dinler gibi hissettim kendimi.
     Reenkarnasyona inanan biri olsaydım (Allah korusun), geçmişte Nedim, Nef’î
     gibi üstatların arasında Kâğıthane köyünde, Sadabad mesiresinde herhangi bir
     ağacın altında dizeler, beyitler yazan bir şair oluşumu anımsamaya zorlayacak-
     tım belleğimi. Kendi kendime hayıflandım. “Neden Kâğıthane’ye 45 yıl evvel gel-
     dim de, daha önce gelmedim” diye.
     Sahnede plâket takdiminde yaşanan o duygulu anları size anlatmam mümkün
     değil. Sahneye çağrılanların konuşurken boğazlarına kelimelerin düğümlendiği-
     ni, gözlerin sevinç yaşları döktüğünü, yüreklerin tekrar çocukluk zamanlarına
     gidip adeta kelebekleşip uçuştuğunu yaşamak lazım.
     Bu ortamı hazırlayan, belgeleyerek kitaplaştıran, sahneleyen, tüm emeği geçenle-
     ri kutluyor ve alkışlıyorum.
     Yurdumun her köşesinde buna benzer etkinliklerin ve belgesellerin, günümüz
     şartlarında hazırlanıp arşivlenmesinin önemini bugün daha iyi anladım. Ülke-
     mizdeki kucaklaşma ve bütünleşmeyi önemli ölçüde sağlayacağına da can-ı gö-
     nülden inanıyorum.

   14 14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21