Page 3 - internet
P. 3

EDİTÖR’DEN                         sirdergisi.com
                                  Ekim 2023 -  Rebiülevvel 1445

                 II. Abdulhamit: Ben

               bir karış dahi toprak satamam

     Yavuz Selim PINARBAŞI


     Orta Asya’da Büyük Hun İmparatorluğu zayıflamış ve Çinliler karşısında zor durumda kalmıştır.
     Bunun sonucunda Çinlilerle bir barış anlaşması yapma gereği duyulmuştur. Ancak Çinliler
     barış için Mete Kağan’a ağır şartlar öne sürmüşler, başta atı olmak üzere kendisine ait bütün
     özel şeylerini talep etmişlerdir. Mete Kağan özetle “At benim şahsıma aittir.
     Atımı istemekle Çinliler benim şahsıma hakaret etmişlerdir. Şahsıma yapılan hakaret ve
     saygısızlık için milletimi savaşa sokamam” der ve atını gönderir Nihayet Çinliler çok küçük ve
     verimsiz bir toprak parçasını isterler. Mete yine kurultay toplar, kurultay üyeleri bu verimsiz
     toprak için savaşmaya gerek yok diyerek, Çinlilere verilmesi istikametinde fikir beyan ederler.
     Mete yüksek sesle;
     “At ve cariye bana ait onun için verdim. Ama toprak milletin malıdır, milletin malını kimseye
     veremem der ve şu emri verir: .hazırlıklar derhal yapılsın, Çinlilerle savaşacağız.
     Milletin toprağını kimseye veremeyiz”
     Çok ilginç bir biçimde yaklaşık iki bin yıl sonra Abdülhamit de benzer bir olayda benzer bir
     tavır gösterecektir:
      “Filistin’e dönüş özlemi içinde olan Yahudiler dünyanın her yerinde çalışmışlardır. Bunların
     başında Avusturyalı gazeteci Theodor Herzl vardır. Bu kişi zengin Yahudileri ikna ederek,
     Filistin topraklarını hakimiyeti altında bulunduran Osmanlı Devleti’nden satın almak ister.
     Osmanlı Devleti borç içerisindedir, onlara göre uygun bir zamandır.
     1896 tarihinde Teodor Herzl, Osmanlı yönetimine bir teklifte bulundu ve şunları istedi:”Filistin’e
     göç edecek Yahudiler zâtı şahanenin tabiyetinde olacaklar ve hayatları mutlaka garanti
     altında olacaktır. Topraklar hiçbir zorlama olmadan satın alınacaktır. Hiçbir kimsenin mülkiyet
     hakkının elinden alınması bahis konusu değildir.
     Vatandaşlık haklarını tam olarak elde edecekler ve her yıl muntazaman vergilerini
     ödeyeceklerdir. Bu vergi başlangıçta 100.000 altın olacaktır ve göçler devam ettikçe bir
     milyona kadar yükselecektir”
     Sultan İkinci Abdülhamid bu teklife
     “Ben bir karış dahi toprak satamam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim bu
     imparatorluğu kanlarını dökerek kazanmışlar ve yine kanları ile mahsuldar kılmışlardır. O
     bizden ayrılıp uzaklaşmadan tekrar kanlarımızla örteriz”
     diye cevap vermiş ve Yahudilerin Filistin’e yerleşmelerine şiddetle karşı çıkmıştır.
                                            Abdulhamit/ Büyk Hesaplaşma Kitabından Alıntı


                                            1 1
   1   2   3   4   5   6   7   8