Page 3 - internet
P. 3

sirdergisi.com
                 EDİTÖR’DEN            Ekim 2021 - Rebiülevvel 1443


              Hz. Peygamberin Hayvan sevgisi
     Yavuz Selim PINARBAŞI

      Kıymetli dostlarım, yüce dinimiz ve fakat on bin kişilik Fetih ordusu istikametini
     peygamberimiz hayvanları - bitkileri koruma değiştirmiştir.
     hususunda son derece hassas davranıp tüm
                          “Haksız yere bir kuş veya daha küçük bir
     nebatat ve hayvanatı gözetim altına almıştır. hayvan öldürene, ağaçları kesene ve orman
      Öncelikle Peygamberimizin hayvan sevgisini yakan insana Allah onun hesabını mutlaka
     anlatan birçok hikâyesi bulunmaktadır. Hz. soracaktır.”
     Muhammed hayvanlara nasıl önem verirdi  Peygamber efendimize gelen bir soru
     sorusunu merak edenler Peygamberin hayatını  üzerine; ”-Ey Allah’ın elçisi, Hayvanlara yapılan
     okumalı ve her ayrıntısını iyice ezberlemelidir.  iyilik için de sevap var mıdır?”
     O rahmet Peygamberi olarak hayvanlara,
     bitkilere yaşayan her canlıya merhamet
     etmiştir.                Hz. Muhammed şöyle cevap verdi:”-Her
      Peygamber  efendimiz  hayvanlara canlı için yapılan iyiliğin mükâfatı vardır.”
     iyi  davranılması  konusunda  Ashabını Buyurdu.
     uyarmış, hayvanlara işkence edilmemesi,
     dövüştürülmemesi gibi konular için de
     uyarmıştır.               Hayvanları, bitkileri ve tüm tabiatı
      ”Merhamet edene Allah da merhamet eder.  sevip onları koruyalım dostlarım. İnsanlık
     Siz yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler  adına, İslâm adına ve geleceğimiz için buna
     de size merhamet etsin.”        mecburuz. Saygılarımla.
      Merhametle ilgili söylemiş olan bu
     peygamberin  sözünden  anladığımız,
     hayvanlara, insanlara ve bitkilere merhametli (Kainatın İncisi Hz. Muhammed Kitabı/ Demlik
     olmak Allah katında da bizlere büyük Yayınları)
     mükâfatlar sunacaktır.
      Efendimiz, altmış üç yıllık hayatının en
     büyük zaferini taçlandırmak için yol almaktadır.
     On bin kişilik bir ordunun başında, ana vatanı
     Mekke’nin kapısına dayanmak üzeredir.
      Ordunun en önünde ilerlerken yolları
     üzerinde yeni doğum yapmış dişi bir köpekle
     yavrularını görür. Arkadaşlarından Surâka oğlu
     Cuayl’i çağırarak emir verir.
      – Anneyle yavrularının önünde duracak
     ve ordunun tamamı geçinceye kadar onlara
     nöbetçilik edip, ezilmekten koruyacaksın.
      Dişiyle  yavruları  rahatsız  edilmemiş

                                            1
   1   2   3   4   5   6   7   8