Page 3 - mayis_internet
P. 3

sirdergisi.com
                 EDİTÖR’DEN             Mayıs 2021 - Ramazan 1442


                   ANNELER GÜNÜ(N)

                ÖTESİNDE SEVİLMELİDİR

     Yavuz Selim PINARBAŞI


                         üstüne zayıflık çekerek onu (karnında) taşımıştır.
                         Sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. (Onun için
                         biz insana): 'Bana ve anne-babana şükret.' diye
                         tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş, ancak banadır."
                          "Eğer anne ve baban, bilmediğin bir şeyi bana
                         ortak koşman için seni zorlarlarsa, onlara itâat
                         etme. Ancak onlarla dünyâda iyi geçin. Bana
                         yönelenlerin yolunu tut. Sonunda dönüşünüz
                         yalnız banadır. O zaman ben size, yaptıklarınızı
                         haber vereceğim.”(Lokman, 31/14-15).
                          Anlaşıldığı üzere, Rahman ve Rahim olan Allah,
                         çocuğunu Allah’a şirk koşmaya zorlayan anne ve
                         babaya karşı bile, saygılı olmaya, dünyada kaldığı
                         sürece onlarla iyi geçinmeye, onları incitmemeye
                         davet etmektedir. Anne-babamızın dini hizmet ve
                         saygımıza mani değildir.
                          “Erkek veya kadın, mümin olarak kim yararlı
                         işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre
                         kadar da haksızlığa uğratılmazlar.”(Nisa, 4/124)


                          Mealinde bu gerçeği, kul hakkı ve kulluk
      İslam’a göre, bir kadının anne olarak yeri ayrıdır,  hukuku açısından eşit olduklarını görmekteyiz.
     bir beşer olarak yeri ayrıdır. Bir insan olarak iyi
     olur, kötü olur, cennete gider, cehenneme gider,  Ancak, kadın bir anne olarak, erkek bir baba
     ahlâklı olur, ahlâksız olur, dinsiz olur, dindar olur.  olarak dinsiz olsun, dindar olsun fark etmez; her
     Bu konuda erkekle bir farkı yoktur. Lakin doğuran  zaman evlatları tarafından saygı, sevgi ve yardım
     bir canlı olarak çok istisna-i durumu vardır. görmeye hakları vardır.
                          Lokman suresinde olduğu gibi, söz konusu
      Peygamber Efendimiz (a.s.) şöyle buyurmuştur: hadiste de özellikle annelere -güncel bir ifadeyle-
      "Anne cennet kapılarının ortasındadır." (İbn  pozitif ayrımcılık yapılmıştır. Onlar için “bir gün”
     Hanbel, V, 198);            değil bir ömür feda edilmiştir.
      "Cennet annelerin ayakları altındadır." (Nesâî,  Sonuç olarak, çocukların anne-babaya karşı
     Cihad, 6)               sorumluluğu dinler üstü bir ilişkiye dayanır.
      “Cennet  annelerin  ayakları  altındadır.”  Anne-babanın Allah’a karşı sorumlulukları ise, din
                         çerçevesinde, kulluk ilişkisine dayanır.  Anneler
     mealindeki hadisin ifadesi, bütün annelerin  günü değil, annelere hizmet ömrü diyebiliriz.
     cennete gideceği anlamında değildir. Burada  Anneniz hayattayken kıymetini biliniz.
     annelerden çok, evlatların annelerine karşı
     göstermeleri gereken saygıya işaret edilmektedir.
     Allah’ın emirlerine aykırı olmadığı sürece, bütün
     annelere itaat etmek, saygı göstermek, cennetin
     önemli bir anahtarıdır ve bu anlamda cennet
     bütün annelerin ayakları altındadır.
      Lokman suresinde Allah şöyle buyurmaktadır:
      “Biz insana, anne ve babasına karşı iyi
     davranmasını tavsiye ettik. Annesi zayıflık
                                            1
   1   2   3   4   5   6   7   8