Page 3 - internet
P. 3

sirdergisi.com
                 EDİTÖR’DEN            Ağustos 2021 - Zilhicce 1442

               Büyük Taarruz

     Yavuz Selim PINARBAŞI

      Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun işgalci  askerî okulların mezuniyet törenlerini yaptıkları
     güçlere son ve kesin darbeyi vurmasını sağlamak ve  gün olmuştur; ayrıca tüm subay ve astsubay rütbe
     Anadolu'dan atmak için düşünülüp planlanan gizli  değişiklikleri bu tarihte geçerli olmaktadır. Zafer
     bir harekât idi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin  Bayramı uzun yıllar Genelkurmay Başkanı'nın
     20 Temmuz 1922'deki oturumunda kendisine  tebrikleri kabul ettiği bir bayram olarak kutlanmış;
     dördüncü kez olmak üzere Başkomutanlık yetkisi  bu durum Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün
     verilen Atatürk, taarruz kararını Haziran ayında  Başkomutan sıfatıyla kutlamalara ev sahipliği
     almış ve hazırlıkları gizli olarak yürütmüştü.  yaptığı 2011 yılından itibaren değişmiştir.
     Büyük Taarruz Ağustos'un 26'sını 27'sine bağlayan
     gece Afyon'da başlamış, Aslıhan civarında
     kuşatılan düşman birliklerinin Mustafa Kemal  30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Zafer
     Paşa'nın bizzat idare ettiği Dumlupınar Meydan  Bayramı'nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında
     Muharebesi'nde imha edilmesi ile Türk ordusunun  gerçekleştirilen kutlama ve törenler, "Ulusal ve
     zaferiyle sonuçlanmıştı.        Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri,
                         Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören
                         ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir.
      30 Ağustos günü, ilk kez 1924'te Dumlupınar'da  2012 yılında yenilenen bu yönetmeliğe göre:
     Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Atatürk'ün
     katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla
     kutlanmıştır. Zaferi kutlamak için iki yıl beklemenin  Zafer Bayramı törenleri, Dışişleri Bakanlığı
     en önemli nedeni 1923 yılının yeni Türkiye  Protokol Genel Müdürlüğünce, Genelkurmay
     açısından hem ulusal hem de uluslararası alanda  Başkanlığıyla koordine edilerek yürütülür.
     yoğunluğun had safhada olmasıydı. Çal köyünde
     gerçekleşen ilk törende Atatürk, millî ruhun canlı  Törenler 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar
     tutulmasının önemini vurgulamış ve Meçhul Asker  ve saat 24.00'te son bulur. Saat 12.00'de başkentte
     Abidesi'nin temelini eşi Latife Hanım ile beraber  yirmi bir pâre top atışı yapılır.
     atmıştır.                Cumhurbaşkanı Anıtkabir'i ziyaret ederek
                         çelenk koyar; cumhurbaşkanlığında tebrikleri
                         kabul edilir, törene katılanların ve halkın
      Başkumandan Zaferi 1926'dan itibaren Zafer  bayramı kutlanır. Zafer Bayramı resepsiyonu
     Bayramı olarak kutlanmaktadır. 1 Nisan 1926'da  Cumhurbaşkanı tarafından verilir.
     kabul edilen Zafer Bayramı Kanunu'nda 30 Ağustos
     Başkumandan Muharebesi gününün Cumhuriyet
     ordu ve donanmasının Zafer Bayramı olduğu,
     her yıl dönümünde bu bayram gününün kara,
     deniz ve hava kuvvetleri tarafından kutlanacağı
     belirtilir. Aynı yıl, dönemin Savunma Bakanı
     Recep Peker'in yayınladığı bir genelge ile bayram
     törenlerinde neler yapılacağı detaylı bir şekilde
     belirtilmiştir. Ancak 1930'ların ortalarına kadar ilk
     tören gibi üst düzeyde gerçekleşen Büyük Zafer
     kutlaması veya anma töreni yapılmamıştır. Hava
     Kuvvetlerinin ülke savunmasında önemli bir yeri
     olması nedeniyle, Tayyare Cemiyeti de 30 Ağustos
     tarihini "Tayyare Bayramı" olarak adlandırmıştır.


      Zafer Bayramı için özellikle 1960'lardan itibaren
     daha kapsamlı ve katılımlı bir şekilde kutlamalar
     yapılmaya başlanmıştır. 30 Ağustos, Türkiye'de
                                            1
   1   2   3   4   5   6   7   8