Page 3 - internet
P. 3

EDİTÖR’DEN                         sirdergisi.com
                                   Mart 2023 - Şaban 1444

                Sıkıntı Darlık Ve Tüm Kötülüklerden

                    Beraet Edelim İnşaallah

     Yavuz Selim PINARBAŞI
      Saygıdeğer dostlarım bilinen hususta bildik  “Şaban Ayı’nın on beşinci gecesi olduğu
     cümleler kuracağım. Maksadım bir kez daha zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o
     sizin çok iyi bildiğiniz bu geceyi tekrarlamak gecenin gündüzünde (kandilden sonraki
     amacımdan dolayı.           gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş
                         batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya
                         kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu,
      Berat Kandili (Arapça: ليلة منتصف onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen
     شعبان, Şaban'ın yarısı), Mübarek dinimizde yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile)
     kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim."
     ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan buyurur. (İbn-i Mâce)”
     gecesi, Berat gecesidir. 16. yüzyılda, Osmanlı
     İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren
     minarelerde kandil (Mahya) yakılmasıyla  Ayrıca Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i
     kandil adını almıştır.         Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği
                         gecedir. Buna "İnzâl" denir. Kadir Gecesi'nde
                         ise Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ilk kez
      Berat (Berâet), Arapçada ''temize çıkma'' ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna
     anlamına gelir. İslam inancına göre bu da "Tenzîl" denir.
     gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması
     sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı
     ve kulların temize çıkarılması sebebiyle  Beraet Gecemiz; size, ülkemize, tüm
     Berat Gecesi ve kulların(Müminlerin) ihsana Türk-İslâm âlemine ve insanlığa: barış, huzur,
     kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi sağlık ve bereketler getirsin. Âmin.
     adlar da verilmiştir.


      Biz Müslümanlar, bu geceyi ibadetle
     geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna
     inanırız. Bu konuda Peygamberimiz Hz.
     Muhammed'in bir Hadis-i Şerif’i vardır:


                                            1 1
   1   2   3   4   5   6   7   8