Page 3 - İnternet Mart 2022
P. 3

sirdergisi.com
                 EDİTÖR’DEN             Mart 2022 - Şaban 1443


                OSMANLI’NIN SON ZAFERİ

                    ÇANAKKALE HARBİ

     Yavuz Selim PINARBAŞI
      Kıymetli dostlar, her ulusun tarih sayfalarında  da uzayan savaşın ağır yükünü taşıyamamıştır.
     bir veya birkaç zaferi vardır. Lâkin milletimizin  Savaşta uğranılan yenilgi Osmanlı Devleti'nin
     tarih sahnesinde sayısız parlak savaşlarından biri  fiilen yıkılmasının başlangıcı olmuştur. Ancak
     de Çanakkale Savaşı’dır.        yıkılırken bile eski ihtişamlı ve heybetli günlerine
                         nazire yaparcasına zaferler kazanmaktan da geri
      Milletlerin tarihinde sonuçları itibarıyla yeni bir  kalmamıştır.
     çağın açılması, yeni bir dönemin başlaması veya
     bir kırılma ve çözülmenin yaşanmasına vesile olan  İşte bunlardan birisi, günümüzde bile bir
     savaşlar vardır. Olumlu ya da olumsuz, sonucu ne  darb-ı mesel olarak milletimizin dilinde dolaşan
     olursa olsun bu savaşlar milletlerin hafızasında  "Çanakkale Geçilmez" sözünü dost ve düşmana
     her zaman canlı ve taze kalırlar.   kabul ettiren, hem deniz hem de karada kazanılan
                         Çanakkale Zaferi'dir.
      Anadolu'yu Türklere açan Malazgirt Savaşı,
     yeni bir çağı başlatıp Osmanlı Devleti'ni bir dünya  Millet olarak bu ruhu koruyarak, birlik ve
     devleti haline getiren İstanbul'un fethi ve 93 Harbi  beraberlik içerisinde(düşmanlara fırsat vermeden)
     olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı bu  devletimizin bekâsını korumalıyız. Saygılarımla.
     cümledendir. Çanakkale Muharebeleri de tıpkı
     bunlar gibi Türk milletinin hafızasına kazınan,
     hatırası hep taze kalan, üzerinden geçen yıllara
     rağmen hâlâ coşkuyla anılan, hakkında kitaplar
     yazılıp filmler çekilen büyük bir zafer, kahramanlık
     ve mücadele örneğidir.
      Osmanlı  Devleti  ekonomik  ve  askerî
     yönden zayıf ve bitti gözüyle bakılan bir devlet
     durumunda iken girdiği I. Dünya Savaşı'nın ilk
     yıllarında umulmayan parlak sonuçlar almışsa
                                            1
   1   2   3   4   5   6   7   8