Page 6 - internet
P. 6

sirdergisi.com                      POLİTİKA
        Ekim 2021 - Rebiülevvel 1443


     Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasama Yılı

      Bitmeden Yeni Anayasayı Neticeye

               Ulaştırabiliriz

                                    M.Tunahan PINARBAŞI
                         çıkardık. Bugün burada Cumhurbaşkanı ve
                         ülkenin en büyük partisinin Genel Başkanı
                         sıfatıyla bulunmam bile yeni yönetim
                         sisteminin başarısının ifadesidir.
                          "İnşallah bu Meclis, Türkiye'nin milli
                         iradenin temsilcileri eliyle yapılan ilk
                         anayasasını hayata geçirme şerefine de nail
                         olacaktır"
                          Bu Meclis, Cumhuriyetimizi kurmuştur.
      Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğer partilerin  Ülkemizi çok partili siyasi hayata geçirmiştir.
     anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı  Her darbe döneminin ardından milli iradeyi
     uzlaştırabilirsek, yasama yılı bitmeden Meclis  yeniden ayağa kaldırmıştır. Demokratik ve
     bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz" dedi. ekonomik kalkınma hamlelerine destek
                         olmuştur. Yeni yönetim sistemimizi inşa
      Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı  etmiştir.  Maziden  atiye  kurduğumuz
     Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup  demokrasi ve kalkınma köprüsünün adeta
     Toplantısı'nda konuştu.        kilit taşı olan Meclisimiz, kurucu ve devrimci
      Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının vasfıyla hem kazanımlarımıza sahip çıkmakta
     satır başları şöyle;          hem de ufkumuzu aydınlatmaktadır. İnşallah
      Yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından bir  bu Meclis, Türkiye'nin milli iradenin temsilcileri
     kez daha burada gazi Meclisimizin çatısı  eliyle yapılan ilk anayasasını hayata geçirme
     altında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir  şerefine de nail olacaktır. Biz, Türkiye'nin
     memnuniyet duyuyorum. Meclisimizin 27.  gündemine getirdiğimiz, ülkemizin ilk sivil
     dönem 5. yasama yılı çok daha verimli bir  anayasasını hazırlama teklifimizde gerçekten
     çalışma dönemi olarak geçecektir. Geçtiğimiz  samimiyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak
     yasama döneminde gerçekten çok çalıştınız,  kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz. "Uzlaşı
     çok önemli faaliyetler gerçekleştirdiniz. Yaz  olursa yasama yılı bitmeden bu işi neticeye
     aylarında  şehirlerinizde  teşkilatlarımızla  ulaştırabiliriz"
     birlikte yürüttüğünüz çalışmaları da yakından  Meclis'teki diğer partilerden de kendi
     takip ettim. İnşallah bundan sonra hem hazırlıklarını en kısa sürede kamuoyuyla
     Meclis'te hem de şehirlerinizde aynı gayretle paylaşmalarını bekliyoruz. Şayet diğer partilerin
     yolunuza devam edeceğinize inanıyorum. anayasa teklifleri ile kendi hazırlıklarımızı
     Şimdiden her birinize Genel Kurul, komisyon uzlaştırabilirsek yasama yılı bitmeden Meclis
     ve grup çalışmalarına yapacağınız katkılar bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz. Tabii
     için şükranlarımı sunuyorum. Milli iradenin bunun için öncelikle diğer partilerin anayasa
     tecelligahı olan bu kurumda görev alan tekliflerini kamuoyuna açıklamaları gerekiyor.
     milletvekillerimiz aynı zamanda halkımızla Uzlaşma sağlanamaması durumunda ise siyasi
     yönetim organları arasındaki irtibatı icra partiler olarak zaten yaklaşmakta olan 2023
     etmektedir.              seçimlerinde hep birlikte milletin terazisine
      Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile  çıkarız. Milletimizin sandıktaki kararı da
     yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkileri  başımız gözümüz üstünedir. Hiç şüphesiz
     netleştirirken, uyumu da en üst noktaya  burada temel belirleyici, ülkemizin yönetim
   4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11