Page 6 - mayis_internet
P. 6

sirdergisi.com                      POLİTİKA
        Mayıs 2021 - Ramazan 1442
      Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı ve

         Zübeyde Hanım(1881-1938)


                                    M.Tunahan PINARBAŞI
                         ve yazılı anlatım ustalığının temelini oluşturdu.
                         Manastır Askerî İdadisindeki tarih öğretmeni
                         Kolağası Mehmet Tevfik Bey, Mustafa Kemal’in
                         tarihe ve özellikle Türk tarihine ilgi duymasında
                         başlıca etken oldu.1896-1899 yıllarında Manastır
                         Askeri İdadisini bitirip, İstanbul’da Harp Okulu’nun
                         piyade sınıfına yazıldı. Bu okuldaki öğrenciliği
                         sırasında arkadaşlarıyla birlikte hürriyet fikirlerini
                         yaymak amacıyla gizli olarak el basması bir gazete
                         çıkardı. 1902 yılında Harp Okulundan teğmen
                         rütbesiyle mezun olarak Harp Akademisine girdi.
                         1903 yılında ikinci sınıfa geçerek üsteğmenliğe
                         yükseldi. 11 Ocak 1905'te yüzbaşı rütbesiyle Harp
                         Akademisinden mezun oldu. Mustafa Kemal, Harp
                         Okulu ve Harp Akademisindeki öğrenciliği sırasında
                         ülke ve millet sorunlarıyla yakından ilgilenmiş,
                         aydın ve ileri fikirli bir subay olarak tanınmıştı. Bu
                         nedenle Harp Akademisinden mezuniyetini takiben
                         yönetim karşıtı fikirlerinden dolayı kısa bir süre
                         gözaltında tutuldu. 1905 yılında Şam'daki 5. Ordu
                         emrine atandı. Aynı yıl bazı arkadaşlarıyla birlikte,

      Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selânik'te
     Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç
     katlı pembe evde doğdu.
      Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır.
     Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi, 14-15.
     yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya
     yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi
     Zübeyde Hanım ise Selânik yakınlarındaki Langaza
     kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır.
     Ali Rıza Efendi, 1871 yılında Zübeyde Hanım'la
     evlendi. Atatürk'ün beş kardeşinden dördü küçük
     yaşlarda öldü, sadece Makbule (Atadan) Hanım
     1956 yılına değin yaşadı.
      Küçük Mustafa, öğrenim çağına gelince
     annesinin arzusu üzerine Hafız Mehmet Efendi'nin
     mahalle mektebinde ilköğrenimine başladı. Kısa bir
     süre sonra babasının isteğiyle devrinin şartlarına
     göre modern eğitim veren Şemsi Efendi Mektebine
     geçti. Bu sırada babasını kaybetti. Bir süre Rapla
     Çiftliği'nde dayısının yanında kaldıktan sonra
     Selânik'e dönüp okulunu bitirdi. Selânik Mülkiye
     Rüştiyesine kaydoldu ve kısa bir süre sonra, 1893
     yılında, Selanik Askerî Rüştiyesine girdi. Çok sevdiği
     matematik dersinin öğretmeni Yüzbaşı Mustafa
     Efendi’den, “Kemal” adını aldı. Böylece adı “Mustafa
     Kemal” oldu. Selanik Askerî Rüştiyesini bitirdikten
     sonra 1896 yılında Manastır Askerî İdadisine başladı.
     Edebiyata olan ilgisi, onda gelecekteki hitabet


   4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11