Page 6 - internet
P. 6

sirdergisi.com                      POLİTİKA
        Kasım 2020 - Rebiülevvel  1442
             Şeytan Macron

                                    M.Tunahan PINARBAŞI


      Korkak Macron. Türkiye Cumutiyeti Başkanına sözü geçmeyince ona karşı duramayınca türlü
     şeytanlıklar düşünüp yababileceği en adi en aşağılık hareketi yaptı. Kendisi ne bir siyasi ne de bir
     devlet adamı olamayacak kadar adi ve kişiliksiz bir insan. İnsan önce karşılıklı saygı çerçevesinde
     davranmalı. Sözüm ona bir devlet adamısın ama bırak devlet adamlığını insan bile olamamışsın.
     Eminimki Fransız halkı tavırlarından ve yaptığı saçmalıklardan en az bizim kadar şikayetçidir. Biz
     edep ve ahlak timsali olan soylu bir nesilden gelen necip bir milletiz. Karşılığını eninde sonunda
     bulacaksın. Umarım özür dilersin ya da tedavi olursun yoksa dünya siyasetinde de seni sıkıntılı
     günlerin beklediği apaçık. Birde şu var eğer kendine düşman edinmeye çalışıyorsan, bunu Tür-
     kiye lideri olan Başkanımızı seçme. Çünkü çok büyük hata yapmış olursun. Karikatürlerini de al
     güzel bir yere sakla. Türk Milleti adına....

   4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11