Page 7 - İnternet Mart 2022
P. 7

sirdergisi.com
                                   Mart 2022 - Şaban 1443


     sahip, Bayraktar TB-2 ve TUSAŞ ANKA’lardan daha  olduğuna dikkat çekiyor Doğan ve “Bu kadar
     küçük platformlar olduğunu belirterek anlatmaya  yüksek teknolojiye sahip bu ülkelere bu gibi yüksek
     başlıyor…               teknoloji ürünleri ihraç edebilmek iki açıdan
                         önemli. Bu yolla hem ülkemizin yüksek teknolojili
                         ürün ihracatındaki payını artırıyoruz hem de bir
      Çeşitli sensörlerle, farklı yapay zeka yazılımlarıyla  Türk firması olarak batı pazarına güçlü bir giriş
     desteklenmiş, değişik kullanım konseptlerine göre  yapmış oluyoruz” ifadesini kullanıyor.
     geliştirilmiş ürünler hayata geçirdiklerine değinen
     Doğan, “Bunların içindeki en önemlilerden biri  Kameradaki yazılım tamamen yerli ve milli
     de içerisinde gündüz kamerası, kızılötesi kamera,
     lazer mesafe ölçer bulunan ve içinde dahili görüntü  NATO üyesi ülkelerin askeri bir sistem alırken
     işleme yazılımları olan bir gimbal kamera” diyor. çok üst düzey standartları olduğunu biliyoruz. Kadir
                         Doğan da benzer bir noktaya işaret ediyor:
      Bir ihracat haberinin çok daha ötesi
                          “Bir NATO üyesi ülkeye askeri sistem satabilmek
      Söz konusu kameranın aynı zamanda NATO  gerçekten de meşakkatli bir süreç. Oldukça yüksek
     üyesi olan bir Avrupa ülkesine ihraç edilmesi  standartları var. Yüksek teknoloji ürünlerin kendi
     yönünde kısa süre önce imzaların atıldığını ifade  platformlarına ve NATO sistemlerine entegre
     eden Doğan, şöyle devam ediyor:    edilmesi de ciddi şartlar gerektiriyor. Biz bu şartları
                         sağlayan ürünler geliştirdik.
      “Böylece Türkiye ilk kez bulut altı insansız
     hava araçları (BİHA) için kullanılabilecek bir  Ayrıca bir başka husus da Avrupalılar genelde bu
     kamerayı NATO ülkesine doğrudan ihraç edebildi.  tür ürünleri kendi pazarlarından satın almak ister.
     Hatırlanacağı üzere daha önce Türkiye NATO üyesi  Biz bunu da sahip olduğumuz teknoloji ve maliyet
     bir ülkeye S/İHA ihraç etti. O ihracatta kamera  etkinliğimiz ile aştık ve ihracatı gerçekleştirdik.
     platform üzerinde satılmış oluyor. Dolayısıyla daha
     önce doğrudan bir kamera satışı olmadı. Bizim ürünün en önemli özelliklerinden biri
                         de içerisinde yer alan dahili görüntü işleme,
      Aslına bakarsanız bu durum bir ihracat  haberleşme ve elektronik motor kontrol yazılımları.
     başarısının çok daha ötesinde… Ülkemizin,  Biz şirket olarak bu yazılımların hepsini kendi
     Suriye’deki operasyonlarının ardından Kanadalı  imkanlarımızla geliştiriyoruz. Bunlar teknolojinin
     firmanın Anka ve TB-2’lerin kamerasına ambargo  üst noktaları.
     uygulamasını hatırlayın. Sonrasında Aselsan’ın
     ciddi çabalarıyla bu araçlardaki kameralar milli  Havadaki platformdan yerde olan biteni
     imkanlarla üretildi.          kontrol edebiliyorsunuz, takip ettiğiniz bir aracın
                         GPS konumunu net olarak belirleyebiliyorsunuz,
      Ekip arkadaşlarımla birlikte bu tür durumların  farklı sensörlerden gelen görüntüleri anlık olarak
     gelecekte daha küçük platformlar için de  yerdeki istasyona gönderebiliyorsunuz. Bu işlemleri
     yaşanabileceği gerçeğinden yola çıktık. Bu nedenle  bizim ekip arkadaşlarımızla geliştirdiğimiz milli
     biz de yerli olarak o ürünlerin daha küçüklerini,  yazılımımız yapıyor. Haliyle biz de henüz 1 yaşını
     BİHA’lar için üretmeye başladık. Ve bunu Avrupa’ya  yeni doldurmuş genç girişim olarak böyle bir işi
     da doğrudan ihraç ederek çok önemli bir pazara  yapmanın gurunu yaşıyoruz.”
     giriş yapmış olduk.”
      Teknoloji lideri olan ülkelere yapılan satışlar çok
     önemli


      Peki bu satışın bir NATO üyesi ülkeye yapılması
     neden önemli? Avrupa ülkelerinin ve ABD’nin
     özellikle bu tür teknolojilerde dünyanın lideri
                                            5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12