Page 9 - internet
P. 9

sirdergisi.com
                                  Ağustos 2021 - Zilhicce 1442


           RAMUZ EL EHADİS

      "Peygamberlerin ilki Âdem,

       sonu Muhammed'dir. İsrailoğullarının ilk Peygamberi
       Musa, son peygamberi İsa'dır.
       Kalemle ilk yazan İdris'tir

      (Aleyhimüsselam)."
      RAMUZ EL EHADİS

       Yazmak çeşit çeşit;kimi kalemle yazar kimi daktilo ile kimi bilgisayarla...
      Yazmak çeşit çeşit; kimi Kurşun kalemle, kimi tükenmezle yazar kimi dolma kalemle...

      Yazmak çeşit çeşit;kimi siyah mürekkeple kimi kırmızı kimi beyaz mürekkeple yazar
      "Kader beyaz kağıda sütle yazılmış yazı

      Elindeyse beyazdan gelde sıyır beyazı"(N. F. K.)
      Yazmak çeşit çeşit kimi not almak için kimi not vermek için kimi yonlarca yazar

      Yazmak çeşit çeşit kimi havadan kimi sudan yazar kimi yemeden içmeden yazar
      Yazmak çeşit çeşit kimi topraktan yazar kimi ateşten yazar kimi Nurdan

      Yazmak çeşit çeşit kimi ateşli yazar kimi sulu kimi kinli
      Yazmak çeşit çeşit kimi kanlı kimi nefretli kimi sevgili yazar
      Yazmak çeşit çeşit kimi roman yazar kimi hikaye kimi masal

      Yazmak çeşit çeşit kimi deneme kimi makale kimi fıkra yazar
      "Ben artık ne şairim ne de fıkra muharriri

      Sadece beyni zonk zon sızlayanlardan biri."(N.F.K.)
      Yazmak çeşit çeşit kimi şiir kimi nesir kim vecize yazar

      "Bazı sözlerde büyü tesiri vardır . Bazı şiirlerden de hikmet pırlantaları doğa."(Hadis)
      Yazmak çeşit çeşit kimi hece ile yazar kimi aruzla kimi serbest

      Yazmak çeşit çeşit kimi gazel kimi kaside kimi destan yazar
      Yazmak çeşit çeşit kimi yazın yazar kimi kışın kimi baharın


                                            7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14