Page 9 - internet
P. 9

sirdergisi.com
                                 Kasım 2020 - Rebiülevvel  1442


      Her gün beni tepesinde götürdü    esbab (sebepleri yaratan)'a verilmesi babında se-
      Benim sâdık yârim kara topraktır.  kizinci kıtada "cömertlik toprağa verilmiş Haktan"
                         diyor.

       Karnın yardım kazmayınan belinen
      Yüzün yırttım tırnağınan elinen    O, "Uyan bu gafletten" başlıklı şiirinde:
      Yine beni karşıladı gülünen      "Allah'ın varlığı mevcut insanda
      Benim sâdık yârim kara topraktır.   İlim akıl fikir sermaye sende
                          Çalıştır gemiyi otur dümende
       İşkence yaptıkça bana gülerdi
                          Uyan bu gafletten uyuma yurttaş!" diyerek ifade
      Bunda yalan yoktur herkes de gördü  ettiği imanını birçok şiirine işlemiştir. Hatta "Sakla-
      Bir çekirdek verdim dört bostan verdi  rım gözümde güzelliğini" şiirinde Vahdeti Vücud an-
      Benim sadık yârim kara topraktır.  layışını çağrıştıran tasavvufi esintiler vardır.


      Havaya bakarsam hava alırım      Şiir;
      Toprağa bakarsam dua alırım      "Hû çeker iniler sazlar
      Topraktan ayrılsam nerde kalırım    Kükremiş dalgalar coşar denizler
      Benim sâdık yârim kara topraktır.   Güneş doğar perdelenir yıldızlar
                          Saçar kıvılcımlar, Sen varsın orda."
      Dileğin varsa iste Allah'tan
      Almak için uzak gitme topraktan     MİMAR isimli şiirinde;
      Cömertlik toprağa verilmiş Hak'tan   "Bu dünyayı kuran mimar
      Benim sâdık yârim kara topraktır.   Ne hoş sağlam temel atmış
                          İnsanlığa ibret için
      Hakikat ararsan açık bir nokta     Kısım kısım kul yaratmış"
      Allah kula yakın kul da Allah'a
      Hakkın gizli hazinesi toprakta     şeklinde başlamış ve baştan sona Yaratan'ı an-
      Benim sâdık yârim kara topraktır.  latmıştır.
                          Şair, "Kırk yaşımdan sonra" başlıklı şiirinde;
      Bütün kusurumuzu toprak gizliyor
      Merhem çalıp yaralarımı düzlüyor    "Kırk yaşımdan sonra kalbime ilham
      Kolun açmış yollarımı gözlüyor     Erişti Mevla'dan bir ihsan oldu"
      Benim sâdık yârim kara topraktır.
                          sözleri ile bir değişime işaret etmektedir. Bu yaş-
                         tan sonra bir "yeni Veysel" dönemi başlamış olabilir.
      Her kim ki olursa bu sırra mazhar  Yine bu şiirin dördüncü dörtlüğünde;
      Dünyaya bırakır ölmez bir eser     "Zahir batın her irenkten görünür
      Gün gelir Veysel'i bağrına basar    Gâhi doğar amma gâhi dulunur
      Benim sâdık yârim kara topraktır."
                          Nerde baksan orda hazır bulunur
                          Kim demiş hakkında lâmekan oldu"
                          diyerek hakikate gözünün açıldığını ima eder.
      Görüldüğü gibi şair üçüncü kıtada "Koyun verdi  "Senlik benlik nedir ırak" başlıklı şiirinde de hem
     kuzu verdi süt verdi" derken bunların Müsebbibül
                                            7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14