Page 9 - internet
P. 9

sirdergisi.com
                                  Temmuz 2022 - Zilhicce 1443

     çıktığına dair temelsiz kaygılar oluşturmuştur. Yıllardır birbirini besleyen güç
     aktaran döngüyle önce ekonomik kriz, sonra toplumsal bunalım, yönetim
     istikrarsızlığı talihsiz bir çark olarak milletimizin demokrasimiz üzerinde
     dönüp durmuştur. Siyasetçiden ümidi kesenlerin, milletle kucaklaşamayıp
     yönetimden uzak kalanların en büyük arzusu demokrasiyi baypas ederek
     iktidara gelebilmek olmuştur. Bu sebeple demokrasinin işlediği dönemlerde
     bile olağanüstü beklentiler eksik olmamıştır. Duygu ve niyetlerinin sürekli sıcak
     tutan ara rejim hevesliler arayışlarını sürdürerek ülkemizin talihsiz bir gerçeği
     olarak günümüze kadar gelebilmişlerdir. Anti demokratik eğilimlerin önünü
     kesmek, çözümü siyaset içinde görenlerin en önde gelen sorumluluğudur. Biz
     bu sorumluluğun idrakindeyiz. Türk milletini sıçratmanın hedefindeyiz. Allah’ın
     izniyle de başaracağız. Çağrımız birlik ve dirliğidir. Çağrımız milli birlik ve huzurlu
     yarınlaradır. Her yöremizi kardeş bilen herkesle omuz omuza varız, buna hazırız
     milletin oyunlarını bozmak için tetikteyiz. Bizim birbirimize çok ihtiyacımız
     vardır. Bizim ülkemizden başka yerimiz yurdumuz yoktur. Daha fazla kaynaşalım,
     safları daha sıkı tutalım. Türkiye’nin karşıtlarının bizi içine çekmeye çalıştıkları
     cendereye mahkum etmek istedikleri dar boğaza hep birlikte direnelim. Süper
     güç Türkiye’ye cumhurla vasıl olalım.”
      “Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız, anlayınız, anlatınız”
      “Bu aziz vatandan başka yurdumuz yoktur. Saflarımızı sıkı tutalım.” diyen
     Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:
      “Türkiye karşıtlarının cenderesine dar boğaza direnelim. Türkiye ve Türk milleti
     sonsuzlukla buluşsun. Silah yoluyla değiştirmeye çalışanların senaryolarını
     yırtıp atmak için bir olalım. Doğrulalım ayağa kalkalım. Hainleri güldürmeyelim.
     Bağımsızlığımızın sembolü al bayrak altında toplanalım. Gün dayanışma
     günüdür. Büyük düşünme istikbalimize sahip çıkma günüdür. Aziz İstanbullular
     bu memleketin evladı olarak diyorum, yanlış anlamayız. Sayın Recep Tayyip
     Erdoğan'ı tanıyınız, anlayınız, anlatınız.”
                                            7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14