Page 8 - hazir
P. 8

sirdergisi.com                       DENEME
          Haziran 2020 - Şevvâl 1441
       HAYAT KİTAP, KİTAP HAYATTIR
                                       Akif CEMİL

        Hayat uygulamalı bir okul. Okul da bu hayatın içinde. Okumanın öğrenmenin yaşı ve
      sınırı yok.


        Ancak günümüzde televizyon internet ve medyanın tesiriyle kolaycılığa kaçıyor zihni-
      mizi tembelleştiriyoruz. Aslında bunlar da mükemmel bir şekilde ilme alet edilebilecek-
      ken tam tersi insanları tembelliğe sevketmede kullanılıyor. Bir bakıyorsunuz dizimizin
      dibinden ayrılmayanlar dizilerin dibinden ayrılmaz oluveriyorlar.

        Kitap okumayı sevdirme adına insanlara sunduğumuz roman ve hikaye kitaplarını da,
      insanları ilmi kitap okumaya sevk etmesi gerekirken çoğunlukla -tecrübeyle sabit- bu
      tür kitaplardan başkasını okumayı külfet haline getiriyor. Aslında roman ve hikayede
      hayat dersleri veriliyor, tecrübeler aktarılıyor, ilim kırıntıları takdim ediliyor. Amma belli
      bir merhaleden sonra ilim öğrenme sevgisine yerini terketmeli. Hakikat kitaplarını oku-
      mada bir basamak teşkil etmeli. Ondan sonra da bir dinlenme vesilesi/vasıtası yerini
      almalı.


        Nasıl ki televizyonlarda görsel de olsa ilmi programlar sıkıcı geliyorsa kitap okumada
      da eğlenceli olanı seçiyoruz. İnternette de öyle gazetede de... Göze hitap eden şeyleri
      tercih ediyor kolaycılığa kaçıyoruz/alışıyoruz.


        Bütün bunlar insana yüzeyselliğe yönlendiriyor. Herkesin ilim adamı olması beklene-
      mez elbette. Herkesin bir Fatih olamayacağı, zengin olamayacağı, mutlu olamayacağı
      gibi. Çünkü insanların akıl, zeka, hafıza, zihin, kabiliyet, fıtrat gibi hususlarda değişik
      seviyelerde yaratıldığını biliyoruz. Fakat bu özelliklerin bazıları azami derecede tam ka-
      pasite kullanılarak insanlık düzeyinin yükseltilebilmesi mümkündür. Hep tüketici değil
      üretici olmaya gayret edilmelidir. Böyle devirler yaşanmıştır. İlim, teknoloji ve imkanla-
      rın bu seviyede olduğu bir zamanda bu en mükemmel şekliyle yaşanabilir.

        Bu satırları yazmaya sevk eden öncelikle Kuran'ı baştan sona meali ve tefsiri ile haz-
      mederek okuma düşünce ve niyeti oldu. Dinimizin kitabı olmasına rağmen mahiyeti-
      ni bilmememiz hakikaten bizi mahçup ediyor. Yüzünden okumayı bile kendimize kalsa
      ihmal ediyoruz. Arkadaşlar arasında paylaşmak suretiyle iştirak-i a'mal nevinden saik
      ve amillerle okumaya çalışıyoruz. Ama sorulsa neresinde ne var bilemiyoruz. Vakit yok
      demeye hakkımız yok. Televizyon izlemeye saatlerini ayıran insan okuma hususunda
      mazeret üretemez, üretmemeli.     6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13