Page 8 - internet
P. 8

sirdergisi.com
        Kasım 2020 - Rebiülevvel  1442              DENEME

         ÂŞIK VEYSEL GÖZÜYLE

     İlim, Din, Birlik- Beraberlik ve

                 Eğitim

                                      Akif CEMİL
      Sivas'ın Şarkışla'ya bağlı Sivrialan gözesinden ne- Dost dost diye nicesine sarıldım
     bean eden aşk seli, gönülleri sulamaya devam et- Benim sâdık yârim kara topraktır
     mektedir. "Basar sanatı, Basiret sanatkarı görür" ka-
     idesi gereği nice gözü açıkların göremediğini, onun  Beyhude dolandım boşa yoruldum
     dile ve tele getirdiğini görüyoruz. Böylece amaların  Benim sâdık yârim kara topraktır.
     gözü olmasa da bir nazarı, bir bakışı olduğunu yani
     basiretiyle, gönül gözüyle gördüğünü öğrenmiş olu- Nice güzellere bağlandım kaldım
     yoruz.
                          Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
                          Her türlü isteğim topraktan aldım
      Hakkında çeşitli polemikler yapılan bu zatın ger-
     çek yüzünü, Yavuz Bülent Bakiler "Aşık Veysel" (Size  Benim sâdık yârim kara topraktır.
     dergisi yayın) kitabında gözler önüne seriyor. Tabii
     iş göz nimetinin hakkını verip okumaya kalıyor. Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
                          Yemek verdi ekmek verdi et verdi
      Önce hakkında yanlış kanaatlere yol açan "Kara  Kazma ile döğmeyince kıt verdi
     Toprak" şiirini ele alalım. Bu şiirin birkaç kıtasının es  Benim sâdık yârim kara topraktır.
     geçilmesi şairin yanlış anlaşılmasına yol açıyordu.
     Burada bu şiirin tamamına yer vermek suretiyle Şair
     Şatıroğlu'nu daha "iyi" tanımaya çalışalım: Âdem'den bu deme neslim getirdi
                          Bana türlü türlü meyva yedirdi   6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13