Page 8 - internet
P. 8

sirdergisi.com
          Aralık 2022 - Cemaziyelevvel 1444        -7 adet MÖ 7’inci ve 6’ıncı yüzyıla ait altın giysi süsleri.
        -MÖ 4’üncü ve 3’üncü yüzyıla tarihlendirilen gümüş ve altın kullanılarak yapılmış
      Hellenistik döneme ait geyik başı biçimli rhyton.
        -Neolitik döneme ait pişmiş Toprak Ana tanrıça figürini.
        -Kalkolitik Çağ’a ait mermer Kilia tipi idol.
        -MÖ 2 bin yılına ait iki adet bronz kuş biçimli standart ve bronz dağ keçisi biçimli
      standart.
        -MÖ 7’inci ve 6’ıncı yüzyıla ait altın ve fil dişinden üretilmiş kadın figürini.
        Kilia tipi mermer idol başları
        ABD’den yine 3 Şubat’ta Türkiye’ye getirilen iki eser daha bulunuyor. Söz konusu
      eserler Kalkolitik Çağ’a tarihlenen 2 adet Kilia idolünden oluşuyor. Yasa dışı yollarla
      Türkiye’den kaçırıldığı tespit edilen eserler şu an Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.
        Hırvatistan’dan bini aşkın eser iade edildi


        Hırvatistan’da yer alan Vinkovci Müzesi’nde bulunan bin 59 eserin, incelemeler
      sonucu Anadolu kökenli oldukları ve yasa dışı yollarla ülkemizden çıkarıldığı tespit edildi.
      Eserler arasında MÖ 5’inci yüzyıldan MS 13’üncü yüzyıla dek Anadolu’da yaşayan çeşitli
      uygarlıklara ait olduğu belirlenen sikkeler bulunuyor. Yine Geç Roma-Bizans dönemlerine
      tarihlenen yüzük, hayvan figürinleri, insan yüzü biçimli aplik parçalar, röliker, kemer
      tokası parçası ile birlikte bir adet Hermes heykelciliği de iade edilen eserler arasında yer
      alıyor. 10 Mart’ta Türkiye’ye getirilen eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim
      edildi.
        İngiltere’den getirilen Eros Başı lahdine kavuştu
        Dünyaca ünlü Sidamara Lahdi’nin neredeyse bir asırdır kayıp olan başı İngiltere’den
      Türkiye’ye getirildi.
        MS 2-3’üncü yüzyıla tarihlenen Sidamara Lahdi, dünyanın en ağır lahitlerinden biri
      olarak biliniyor. Lahdin eksik parçası olan Eros Başı 10 Haziran’da Türkiye’ye getirildi.
      Eros Başı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilenen Sidamara Lahdi’yle birleştirilerek
      ziyarete açıldı.
        Almanya’dan 3 eserin iadesi sağlandı
        Almanya’nın Hamburg kentinde Anadolu topraklarına ait olan 3 eser tespit edildi.
      Roma dönemine ait 2 adet mimari parça ile 1 adet heykel başı 22 Haziran’da Türkiye’ye
      getirildi. Eserler, Ankara Medeniyetler Müzesi’nde koruma altına alındı.
        Bozgoca Camii Kitabesi Hollanda’dan getirildi
        Üzerinde Osmanlı Türkçesi ile “Şile Kazasında Bozgoca Karyesinde El-Hac İbrahimzade
      Hurşid Bey'in Cami-i Şerifi Hayratıdır 17 Safer Sene 1285” yazılı kitabe Hollanda’da
      tespit edildi. 30 Eylül’de Türkiye'ye getirilen eser, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne
      teslim edilerek sergilenmeye başladı.

     6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13